Světová literatura - OKNC3L011A
Anglický název: World Literature
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Soukupová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Předmět volně navazuje na Světovou literaturu v bakalářském cyklu. Cílem bude zamyšlení nad možnostmi zprostředkování světové literatury ve výuce, jež s sebou vždy nevyhnutelně nese otázku výběru a zúžené perspektivy na širokou oblast světové literatury. Základem bude práce s textem a diachronní přístup, který však lze produktivně narušovat tematickými či intertextuálními sondami. Budeme se ptát, jak zpřístupnit studentům časově vzdálená či literárně náročná díla a jak jazykové výtvory zasadit do společenského a kulturního kontextu, a přitom neulpívat na biografických datech.
Poslední úprava: Soukupová Klára, Mgr., Ph.D. (25.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je dále upevnit předpoklady pro čtení poučené literární teorií a historií a rozvíjet opory pro interpretaci nad rámec bakalářském cyklu.

Poslední úprava: Soukupová Klára, Mgr., Ph.D. (25.09.2023)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta

113,0

Odpovídající množství kreditů

4

Přidělené kredity

4

Zakončení

Zk

 

 

Přímá výuka

 

Přednášky:

2

Cvičení:

8

 

 

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

20 hodin

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

 

 

Plnění předmětu

 

Příprava hodiny

5 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodin

Poslední úprava: Soukupová Klára, Mgr., Ph.D. (25.09.2023)
Literatura

Literatura

Primární literatura (doporučená; výběr)

Anglický gotický román. Praha, Odeon 1970

Apollinaire, G.: Pásmo. Protis, Praha 1997.

Augustin: Vyznání, Praha, Kalich, 2012

Austenová, Jane: Pýcha a předsudek. Praha, Academia 2006

Balzac, Honoré de: Lesk a bída kurtizán. Praha, Odeon 1985.

Baudelaire, Charles: Květy zla. Praha, Mladá fronta 1997

Beckett, S.: Čekání na Godota. Praha, Artur 2018.

Bédier, Joseph: Román o Tristanovi a Isoldě. Praha, SNKLHU 1959

Bělyj, Andrej: Petrohrad. Praha, Odeon 1980

Béowulf, Praha, Jitro 2020

Boccaccio: Dekameron, Praha, Odeon 2017

Breton, A.: Manifesty surrealismu. Herrmann & synové 2005.

Brodskij, J. A.: Benátské strofy. Zblov: Opus, 2013

Broch, H. Náměsíčníci, Praha: Academia, 2012

Brontëová, Charlotte: Jana Eyrová. Frýdek-Místek: Alpress 2007

Bulgakov, M. A.: Mistr a Markétka, Praha: Odeon 2019

Byron, George Gordon: Poutník z Albionu. Praha, Československý spisovatel 1981

Calvino, I.: Neviditelná města, Praha: Dokořán, 2017

Camus, A.: Cizinec. Praha, Garamond 2015.

Carmina scholarium vagorum: písně žáků darebáků. Praha, Svoboda 1970.

Celan, P.: Sněžný part, Praha: Odeon, 1986

Coleridge, Samuel Taylor: Píseň o starém námořníkovi. Praha, Odeon 1984

Corneille, Pierre: Cid. Praha, SNKLHU 1956

Cortázar, J.: Nebe, peklo, ráj. Praha: Dokořán 2019

Dante Alighieri: Božská komedie, Praha, Academia 2009

de Maupassant, Guy: Miláček. Praha, Garamond 2016.

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Praha, XYZ 2016

Dickens, Charles: Oliver Twist. Praha, Academia 2009

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zločin a trest. Praha, Academia 2007.

Dumas, Alexandre: Tři mušketýři. Praha, SNKLHU 1956

Eco, U.: Jméno růže. Praha, Argo 2016.

Eliot, T. S.: Pustina a jiné básně, Praha, Odeon 1967.

Epos o Gilgamešovi, Praha, NLN 2018

Faulkner, W.: Hluk a vřava, Praha: Odeon 1997.

Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová. Praha, Odeon 2012.

Homér: Ilias, Praha, Academia 2010

Homér: Odyssea, Praha, Academia 2012

Jako když dvoranou proletí pták: antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700 - 1100). Praha, Triáda 2009

Molière: Lakomec. Praha, Artur 2016

Montaigne, Michel de: Eseje, Praha, Arbor Vitae 2021

Montesquieu, Charles Louis: Perské listy. Praha, Odeon 1989

Pascal, Blaise: Myšlenky. Praha, Mladá fronta 2000

Petrarca: Sto sonetů Lauře, Praha, Vyšehrad 2015

Píseň o Cidovi. Praha, Práce 1994

Putování za svatým grálem, Praha, Triáda 2006

Rabelais, François: Gargantua a Pantagruel. Praha, Odeon 1968

Russeau, Jean-Jacques: Vyznání, Praha, Rybka Publishers 2017

Twain, Mark: Dobrodružství Toma Sayera, Dobrodružství Huckelberryho Finna, Odeon 1976

Voltaire: Candide, Praha, XYZ 2009

 

Sekundární literatura

Bachtin, Michail Michailovič: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.

Boileau-Despréaux, Nicolas: Umění básnické. In: O umění básnickém a dramatickém. Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1997

Burke, Peter: Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha, Mladá fronta 1996.

Coblenceová, Françoise: Dandysmus: Povinnost pochybnosti. Praha, Prostor 2003.

Collins, R.: Mánie: sex, drogy & literatura: příběh bouřliváků a buřičů, kteří zahájili kulturní revoluci. Praha, Metafora 2013.

Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha, Triáda 199

Černý, V.: Francouzská poezie 1918–1945: Deset kapitol o moderní francouzské poezii, Praha: Kra, 1994.

Duval, J.-F.: Kerouac a Beat Generation. Hodkovičky, Pragma 2014.

Fischer, Jan Otokar: Balzac, Stendhal a základní otázky realismu. Praha, Svoboda 1979.

Forbelský, J. – Sánchez, J. A.: Španělská moderní literatura 1898–2015. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017.

Heinrichová, N. – Hrdličková, j.: Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012.

Hilský, M.: Modernisté. Praha: Argo, 2017.

Hodrová, Daniela: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha, ČS 1989.

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky: Fichte, Schlegel, Novalis. Praha: Vyšehrad, 2005.

Housková, A. – Svatoň, V. (eds): Pokusy o renesanci Západu: Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016.

Housková, A.: Imaginace Hispánské Ameriky: Hispanoamerická kulturní identita v esejích a v románech, Praha: Torst, 1998.

Hrbata, Zdeněk; Procházka, Martin: Romantismus a romantismy. Praha, Karolinum 2005.

Hugo, Victor: Předmluva ke Cromwellovi, Praha: KANT, 2006

Jelínková, Eva: Echa expresionismu: Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010.

Krolop, Kurt: Studie o německé literatuře. Praha: Triáda, 2018.

Lagarde, André, Laurent, Michard: Francouzská literatura 19. století. Praha, Garamond 2008.

Lukavská, E.: Zázračné reálno a magický realismus. Brno, Host 2003.

Nadeau, M.: Dějiny surrealismu. Olomouc, Votobia 1994.

Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, GRYF 1993.

Ondráš, František. Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017.

Poe, Edgar Allan: Filozofie básnické skladby, in: týž: K podstatě básnictví. Praha, Symposion 1928.

Pokorný, Jindřich: Kniha o Faustovi, Praha: Mladá fronta, 1982.

Svatoň, Vladimír: Román v souvislostech času. Praha, Malvern 2009.

Taine, Hippolyte: Studie o dějinách a umění. Praha, Odeon 1978.

Todorov, Tzvetan: Úvod do fantastické literatury. Praha: Karolinum, 2010.

Poslední úprava: Soukupová Klára, Mgr., Ph.D. (25.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Práce během semestru, průběžná příprava, četba zadané literatury. Písmená příprava hodiny založená na komparaci dvou (či více) děl světové literatury.

Poslední úprava: Soukupová Klára, Mgr., Ph.D. (25.09.2023)