PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nutriční poradenství - OKN2317026
Anglický název: Nutritious Advisory
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 KZ [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 40
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKNY2P129B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Prerekvizity : OKN2317001
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (14.08.2017)
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními problémy vlivu výživy na zdravotní stav člověka. Předkládá výživu jako komplex biologických a sociálních faktorů, který proniká celým životem člověka. Sleduje vliv výživy na fyzické i duševní zdraví a vývoj nutričního chování člověka. Předmět se rovněž zabývá výživovými potřebami vybraných skupin obyvatel. Část předmětu je rovněž věnována komunikaci mezi klientem a poradcem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (30.07.2014)

Cílem předmětu je seznámit s aktuálními problémy vlivu výživy na zdravotní stav člověka a specifiky konzultační činnosti v oblasti výživy.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

FRAŇKOVÁ, S., PAŘÍZKOVÁ,  J.,   MALICHOVÁ, E. Jídlo v životě dítěte a adolescenta. Teorie, výzkum, praxe. Karolinum, 1. vyd., 2014. 304 s., ISBN-13: 978-80-246-2247-7.

MÜLLEROVÁ, D. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. 1. vyd. Praha : Triton, 2003. 99 s. ISBN 80-7254-421-7.

PÁNEK, J. Základy výživy. 1. vyd. Praha : Svoboda servis, 2002. ISBN 80-86320-23-5.

KOHOUT, P., KOTRLÍKOVÁ, E.  Základy klinické výživy. 1. vyd. Forsapi, 2009. 113 s. ISBN 978-80-8725-005-1.

MARÁDOVÁ, E. Výživa a hygiena ve stravovacích službách. Praha : VŠH, 2005. 183 s. ISBN 80-86578-49-6, EAN 978-80-86578-49-1.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

Podmínky pro splnění  klasifikovaného zápočtu: úspěšné absolvování zápočtového testu - otevřené i uzavřené otázky (min. 75 %). Pro spnění klasifikovaného zápočtu je možné využít 3 pokusy.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (14.08.2017)

1. Základy výživy a výživové parametry.

2. Specifické nároky na výživu u jednotlivých skupin obyvatel.  

3. Kvalita potravin, změny nutriční hodnoty při technologickém zpracování.

4. Onemocnění plynoucí z nesprávné výživy.

5. Léčebná výživa v klinické praxi.

6. Formování nutričních návyků u dětí a dospívajících, prevence poruch příjmu potravy jako součást výchovy ke zdraví. Problémy alternativních směrů ve výživě.

7. Specifika odborného poradenství a konzultační činnosti v oblasti zdravé výživy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK