PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do politologie - OKMN0O285C
Anglický název: Intruduce to political science
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (09.01.2020)
Seznámení se základními problémy a pojmy politologie a politiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (09.01.2020)

Seznámit se základními tématy politologie.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (09.01.2020)

Křížkovský,L., Adamová,K.:Politologie. Codex, Praha 1997.
Kolektiv/Kroupa,Koudelka atd./: Politologie. Masar.univerz. Brno 1998
Říchová, B.:Úvod do současné politologie. Portál, Praha 2002
Novák,M.: Systémy politických stran. Slon,Praha 1997
Žaloudek,K.:Encyklopedie politického myšlení, Libri, Praha 1999
Cabada,L.,K Kubát,M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex.Praha 2002

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (09.01.2020)

1. Politika, její podstata a struktura. Charakteristika různých politologických přístupů k ní.

2. Státní moc a její dělba. Horizontální, vertikální a časová dělba moci. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

3. Politická hnutí a politické strany, jejich podstata a rozdíly. Vznik, vývoj a klasifikace politických stran.

4. Volby - podstata, předpoklady svobodných, demokratických voleb, typy voleb. Volební systémy a jejich charakteristika

5. Demokracie - vznik, vývoj, mechanismy. Formy a typy voleb

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (09.01.2020)

Nastudovat témata z přednášek . Dále přečíst 1 práci, o ní napsat sem. práci v rozsahu 3-5 stran.

Zápočet  je ústní.: diskuse nad přečtenou knihou ( v podobě sem.práce). + doplňující otázka z přednášek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK