Didaktické aspekty hudby pro děti - OKMN0H221B
Anglický název: Didactic aspects of music for children
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Neslučitelnost : OKMN0H202B
Prerekvizity : OKMN0H215B, OKMN0H218B, OKMN0N204B, OKMN0T201B, OKMN0V203B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (06.05.2019)
Předmět integruje teoretické poznatky (dějiny hudby, nauka) i praktické dovednosti (hra na nástroj) a aplikuje je na potřeby praxe (didaktika Hv) s cílem připravit žáka na komunikaci s hudbou.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

2 kredity/60 hod.: 8 hod. přímé výuky, 24 hod. příprava na semináře, 16 hod. příprava samostatných výstupů, 12 hod. příprava na zápočet

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

HERDEN, J. Hudba jako řeč. O poslechu doma i ve škole

HERDEN, J.; KOLÁŘ, J.; JENČKOVÁ, E. Hudba pro děti

HERDEN, J. My pozor dáme a posloucháme

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (06.05.2019)
  • Didaktická interpretace vybrané poslechové skladby.
  • Poslechový test.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

Problém hudební řeči z hlediska dětských posluchačů.

Průpravná cvičení k poslechu.

Hudebně vyjadřovací prostředky.

Emocionální a funkční typy hudby.

Formotvorné principy a stylotvorné prvky.

Kritéria výběru skladeb k poslechu, skladby vokální, instrumentální a vokálně-instrumentální.

Seznámení s hudebně dramatickými útvary, „hra na operu“ (vlastní zpěv a jednoduchý pohybový a instrumentální doprovod – zápis do partitury).

Rozbor hudebního díla – analýza historicko genetická, strukturální a sémantická.

Metodický postup práce s poslechovou skladbou.

Příklady činností vedoucích k tvořivému poslechu (doprovod skladeb s pomocí grafické partitury - hra na tělo, sémantický diferenciál, osvojení základních tanečních rytmů a jejich pohybové ztvárnění, vyčlenění dominantního prvku z poslechové skladby a využití tohoto prvku jako východiska k tvořivé činnosti).

Poslech ve struktuře vyučovací hodiny, sepětí poslechových činností s ostatními hudebními aktivitami.

Moderní skladatelské techniky jako východisko elementární dětské tvořivosti (minimalismus, témbrová hudba).

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

e-learning (prostředí Moodle) - název kurzu: Didaktické aspekty hudby pro děti

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5871