Pohybová výchova a hra na Orffovy nástroje - OKMN0H141A
Anglický název: Movement education and playing Orff instruments
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0H131A
Záměnnost : OPMN0H141A
Je prerekvizitou pro: OKMN0H202B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (24.09.2019)
Předmět v sobě propojuje teoretické poznatky týkající se Orffových nástrojů, podstaty uplatnění pohybových prvků v hudební výchově a aktivní uplatňování a ověřování získaných poznatků v hudebně pohybových a instrumentálních činnostech.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (16.04.2019)

Cíle předmětu: studenti si osvojí základní techniku hry na Orffovy nástroje a nezbytné pohybové prvky, usnadňující žákovi lepší pochopení hudby.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)

2 kredity/60 hod.:

Přímá výuka: 8 hod. -  prezenční výuka proběhne ve dvou čtyřhodinových blocích, nasazených v SIS.

Samostudium: 30 hod.

Refelexe výukových videí: 8 hod.

Příprava na zápočet - 14 hod.

 

Podpora výuky prostřednictvím moodle kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10561, studentům bude zaslán klíč k přihlášení

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (25.09.2020)

Povinná literatura:

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola I. Začátky.Praha : Supraphon, 1969.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola II. Pentatonika.Praha : Supraphon, 1969.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola III.  Dur-Moll.Praha : Supraphon, 1972.

VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. Praha: Supraphon, 1987, 164 s., ISBN  09/22  02-016-87.

Doporučená literatura:

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola IV. Modální tóniny. Praha: Muzikservis, 1996.

JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Tandem, 2005.

JURKOVIČ, P. Hudební nástroj ve škole. Praha: Muzikservis, 1998.

JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN, 1989, 181 s., ISBN  02/53  14-623-89.

JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole (cyklus metodických sešitků). Hradec Králové: Tandem, 1997-2015.

KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999, 143 s., ISBN 80-7178-306-4.

JURKOVIČ, P., BATTĚKOVÁ L. Neseme, neseme májíček. Jarní a letní písně v hudbě a pohybu. Praha: Muzikservis, 2000.

JURKOVIČ, P., BATTĚKOVÁ L. Bude zima, bude mráz. Podzimní a zimní písně v hudbě a pohybu. Praha: Muzikservis, 2000

KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál, 2010.

KURKOVÁ, L., EBEN, P. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975.

KURKOVÁ, L., LUKÁŠ, Z. Od jara do zimy: Taneční hry. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997.

 

E-learning: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=10561. Název kurzu: Pohybová výchova a Orffovy nástroje

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)

Obsah předmětu:

1. Úvod do historie a principů Orffova Schulwerku.

2. Hra na tělo a body percussion.

3. Metodika práce s rytmickými motivy.

4. Rytmizace a melodizace říkadla.

5. Metodika hry na Orffovy nástroje.

6. Česká Orffova škola a Česká Orffova společnost.

7. Elementární hudební komponování a improvizace.

8. Hudebně pohybové aktivity a základy pohybové techniky.

9. Elementární tanec a tanec pro děti, metodika nácviku tance.

10. Hudebně pohybové aktivity jako prostředek porozumění hudební řeči.

11. Elementární pohybová kompozice a improvizace.

12. Aplikace metod Orffova Schulwerku do prostředí 1. stupně ZŠ.

13. Reflexe výukových videí

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)

Aktivní účast na semináři (docházka 80%).

  • Aktivní řešení zadávaných problémových úloh probíraných oblastí v průběhu seminářů (např. hra partitur, zápis a reprodukce rytmických struktur, tvorba a zápis elementárních choreografií a hudebních doprovodů).
  • 4 písemné reflexe zadaných výukových videí (4x A4)
  • Teoreticko - praktický test (úspěšnost 73%). Studenti mají možnost jedné opravy.