PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hudební výchova II - OKMN0H121A
Anglický název: Music Education II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0H112A
Záměnnost : OPMN0H121A
Je prerekvizitou pro: OKMN0H131A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (06.05.2019)
Rozšiřování hudebně teoretických znalostí, úvod do dějin hudby, rozvoj intonačních a nástrojových dovedností.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)
2 kredity/60 hod.: 8 hod. přímé výuky, 14 hod. příprava na osvojení hudebně teoretických poznatků a základů dějin hudby, 14 hod. příprava nástrojová a vokální, 24 hod. příprava na zápočet
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

ZENKL, L. ABC hudební nauky

HURNÍKOVÁ, K. Stručný průvodce dějinami evropské hudby

HURNÍKOVÁ, K. Hra na sopránovou zobcovou flétnu

BĚLOHLÁVKOVÁ, P. Úvod do hry na klavír

Učebnice HV nebo zpěvníky pro 1. stupeň ZŠ 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (30.01.2023)

 1) Test:

- durové stupnice, tónický kvintakord a jeho obraty, intervaly základní, klasifikace hudebních nástrojů

- základní orientace v dějinách hudby – periodizace, znalost děl významných osobností dějin hudby do období romantismu (včetně) + poslechový test (seznam skladeb v příloze)

 

2) Hra na klavír (nebo housle):

- dalších 8 písní v různých tóninách ve větším než 5tónovém prostoru (předehra, akordický doprovod, současný zpěv), z toho 4 tzv. povinné (Dívča, dívča; Oči, černé oči; Koukej, Vašku; Ach, není tu, není - viz příloha)

Na jedné písni studenti prokážou základní taktovací dovednosti.

3) Základy hry na sopránovou zobcovou flétnu: stupnice C dur, hra libovolné lidové písně

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (30.01.2023)

Přehled durových stupnic

Intonace diatonických a terciových postupů; druhy intonačních metod

Kvintakord a jeho obraty

Základní harmonická kadence a její využití při doprovodu lidových písní

Periodizace dějin evropské hudby

Charakteristika jednotlivých vývojových etap evropské hudby

Vývoj evropské hudební kultury – orientační přehled (do období romantismu - včetně) a poslech stěžejních ukázek

Vývoj české hudební kultury – orientační přehled (do období romantismu - včetně) a poslech stěžejních ukázek

Hra na zobcovou flétnu – osvojení základů hry

Rozdělení hudebních nástrojů

Intervaly základní 

Shrnutí poznatků, předvedení pěveckých a nástrojových dovedností na dalších 8 lidových písních (tóniny C, dur, D, dur, E dur, Es dur)

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

Studijní opora:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5897

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK