PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglická konverzace II - OKMN0A277C
Anglický název: English conversation II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5848
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Gajdošíková
Prerekvizity : OKMN0A273C
Anotace -
Předmět Anglická konverzace II navazuje na Cizí jazyk – angličtina I, II, III. Předpokládaná vstupní úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je B2. Studenti jsou vedeni k diskusi, ústní sumarizaci probíraných témat a vyjádření vlastního názoru k jejich obsahu. Diskusní témata jsou vybírána na základě anglicky psaného tisku a autentických nahrávek nebo videí (např. BBC). Hlavní kritérium výběru jazykového materiálu představuje jeho aktuálnost, zájmy studentů a spojitost s oblastí vzdělávání.
Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (28.01.2024)
Cíl předmětu -

Cílem kurzu Anglická konverzace II je nadále prohlubovat a rozvíjet řečové dovednosti studentů v oblasti spontánního mluveného projevu s důrazem na jazykovou správnost, plynulost a pohotovost adekvátně reagovat v rozmanitých situacích. 

Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (28.01.2024)
Deskriptory

přímá výuka (8 hodin), průběžné plnění úkolů (52 hodin), příprava na prezentaci a zápočet (40 hodin)

Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (28.01.2024)
Literatura -

Povinná literatura:

PRENTIS. N. Speaking B2+ Upper Intermediate. London: Harper Collins Publishers, 2014. ISBN978-0-00754269-7.

 Doporučená literatura:

PELTERET, Ch. Speaking B1+Intermediate. London: Harper Collins Publishers, 2012. ISBN 978-0-00-745783-0.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: OUP ELT, 2010 (8th edition). ISBN 0194799123.

Oxford Collocations Dictionary for students of English. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978 0 19 4325387.

CARTER, R.; McCARTHY, M. Language as Discourse, Perspectives for Language Teaching. London: Routledge, 1993. ISBN 978-0582084247.

HUGHES, H.; MALLET, A. Successful Presentations DVD and Student's Book Pack. Oxford: OUP, 2012. ISBN 978-0-19-476835-1.

KELLER, E.; WARNER, S. T. Conversations Gambits. Real Conversation Practices. Ottawa: Language Teaching Publications (2nd edition), 1988. ISBN-13: 978-0906717592

KEHE, D.; KEHE, P. D. Conversation Strategies. Pair and Group Activities for Developing Communicative Competence. Brattleboro, Vermont: Pro Lingua Associates (3rd edition), 2014. ISBN-13: 978-0866473699.

WEISS, M. Presentation Skills. New York: Business Expert Press, 2015. ISBN 978-1606498767.

http://www.bbc.co.uk/learningenglish

http://www.theguardian.com/uk

http://www.bbc.co.uk/radio4

Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (28.01.2024)
Sylabus -

Hlavní témata:  

Vzdělání

Záhady

Povahové vlastnosti

Gender

Věda a náboženství

Jídlo  a vaření

Umění

Výchova dětí

Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (29.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu -
80% docházka (dovolena 1 absence v semináři), příprava na hodiny a aktivní účast; ústní prezentace/diskuse
Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (28.01.2024)
Studijní opory -

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5848

Poslední úprava: Gajdošíková Veronika, Mgr. (28.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK