PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk – angličtina III - OKMN0A189B
Anglický název: Foreign language - English III
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5783
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Gajdošíková
Prerekvizity : OKMN0A185B
Záměnnost : OPMN0A189B
Je prerekvizitou pro: OKMN0A193B
Anotace -
Jedná se o třetí semestr pětisemestrálního kurzu. Systematicky se pracuje s učebnicí Insight od Oxford University Press a rozvíjejí se řečové dovednosti studentů, a to v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a psaní s rostoucím důrazem na správnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu. Texty a nahrávky jsou všestranně využívány; studenti jsou stimulováni k jasnému formulování názoru k jejich obsahu. Systematicky se rozšiřuje slovní zásoba zejména o kolokace, idiomy, frázová slovesa a abstraktní pojmy. Studenti jsou vedeni k chápání mluvnice jako systému a jejich znalosti v této oblasti se rozšiřují o jevy vyskytující se v probíraných textech. Kurz je nabízen ve dvou jazykových úrovních - mírně a středně pokročilí.
Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Cíl předmětu -
Cílem předmětu je rozvoj cizojazyčné komunikační kompetence studentů z předpokládané vstupní úrovně A1/A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky k úrovni A1+/A2+ pro nižší úroveň a B1 pro vyšší úroveň.
Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Deskriptory -
Přímá výuka: 8 hodin; plnění průběžných úkolů: 32 hodin; příprava na zápočet: 20 hodin.
Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Literatura -

Povinná literatura (mírně pokročilí):

WILDMAN, J.; BEDDALL, J. Insight. Pre-Intermediate Student’s Book. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401107-5.

 

Povinná literatura (středně pokročilí):

HANCOCK, P. Insight. Intermediate Workbook. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401113-6.

WILDMAN, J.; MYERS, C.; THACKER, C. Insight. Intermediate Student’s Book. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401108-2.

 

 

Doporučená literatura (obě jazykové úrovně):

HOUSE, Christine et al. Grammar - no problem: 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. Plzeň: Fraus.

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English: with answers. Cambridge: Cambridge University Press.

REDMAN, Stuart. English vocabulary in use: pre-intermediate and intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.

VINCE, Michael: Elementary Language Practice. MacMillan.

VINCE, Michael: Intermediate Language Practice. MacMillan.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 8th ed. Oxford: OUP ELT, 2010. ISBN 0194799123.

Oxford Collocations Dictionary for students of English. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978 0 19 4325387.
AYTO, J. Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: OUP, 2010 (3rd ed.). ISBN 978-0-19-431287-5.

McCARTHY, M.; O’DELL, F. English Collocations in Use. Cambridge: CUP, 2005. ISBN-10 0-521-60378-1.
SWAN, M. Practical English Usage. Oxford: OUP, 2005. ISBN-13: 978-0194420983.

Oxford Learner's Dictionary of Academic English. Oxford: OUP, 2014. ISBN 978-0-19-433350-4.

www.oup.com/elt/insight

www.bbc.com
www.usatoday.comwww.independent.co.uk

http://www.macmillandictionary.com/

http://www.helpforenglish.cz/ 

Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Sylabus -

MÍRNĚ POKROČILÁ ÚROVEŇ:

Gramatika a funkce:

 • zero/first/second conditional
 • ways of expressing the future
 • making offers and suggestions
 • asking for and giving advice

 Témata a slovní zásoba:

 • crime, war, terrorism
 • negative prefixes
 • globalisation, global issues
 • statistics
 • business
 • the English language

POKROČILÁ ÚROVEŇ:

Gramatika a funkce:

 • the passive
 • reported speech
 • have/get something done
 • complaining and asking

Témata a slovní zásoba:

 • advertising
 • describing amounts
 • trade
 • noun suffixes
 • adverb-adjective collocations
 • approximations and fractions
Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je zakončen písemným testem, minimum pro splnění je 65 %. Do výsledného hodnocení se odráží i jazyková úroveň. Podmínkou připuštění ke zápočtovému testu je max. 1 absence v seminářích (90 minut). Na zápočtový test mají studující jeden řádný a jeden opravný pokus.

Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Studijní opory -

 Kurz v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5783

Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK