PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikace algebry - OKMM1M123A
Anglický název: Application of algebra
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)
Předmět rozvíjí algebraické znalosti a dovednosti studentů získané v povinných kurzech a ukazuje jejich možné aplikace v různých typech úloh a projektů, které je možné realizovat se žáky ZŠ a SŠ.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím algebraických znalostí a dovedností jako nástroje při řešení úloh v disciplínách, které nejsou "čistě" matematické, a ukázat jim, jak je možné využít těchto znalostí pro přípravu projektů pro žáky ZŠ a SŠ.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Informace jsou k dispozici v různém rozsahu v řadě publikací, např. 

Adámek, J.: Kódování. Praha, SNTL, 1989.
Angot, A.: Užitá matematika pro inženýry. Praha, SNTL, 1974.
Görkeová, L. a kol.: Zajímavá matematika. Praha: Albatros 1983. 
Maňas, M.: Teorie her a optimální rozhodování. Praha, SNTL 1974.
Nečas, J.: Grafy a jejich použití. Praha, SNTL, 1978.
Perelman, J.I.: Zajímavá algebra. Praha: SNTL, 1985.
Schmidtmayer, J.: Maticový počet a jeho použití v technice. Praha: SNTL 1974.
Schwartz, L.: Matematické metody ve fyzice. Praha, SNTL, 1972.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Seminář - pracovní dílna, podpořeno samostatnou prací studentů.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (26.01.2019)

Kurz je zaměřen na aplikace v technice, fyzice, chemii, biologii, ekologii, zeměpisu, ekonomii a obchodu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Podmínkou získání zápočtu je vypracování seminární práce (zpracování jednoho téma vybraného studentem po dohodě s vyučujícím) a kritické zhodnocení jedné aktivity zpracované jiným studentem z kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK