PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Elementární matematika z pohledu vyšší matematiky - OKMM1M111A
Anglický název: Elementary mathematics from the point of view of higher mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Vyučující: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (18.03.2019)
Cílem předmětu je vybudovat propojení mezi předměty vysokoškolské matematiky a předměty, které budou posluchači v roli učitelů reálně vyučovat. Jako osnova předmětu poslouží klasická práce Richarda Couranta What is Mathematics?.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (17.02.2021)

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aafce225c839a4b27affc2554a5bbc365%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=995234af-fd25-4dc4-9d1c-d46822da5763&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (18.03.2019)

 

Klein, F. (1908): Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint.

Courant, R. a Robbins, H. (1969): What is Mathematics?

Stewart, I. (1989): Galois theory.

Coxeter, H. (1961): Introduction to Geometry.

Peitgen, Jurgens a Saupe (2004): Chaos and Fractals.

Nagel a Newman: Gödelův důkaz

Metody výuky
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (15.02.2021)

Přednáška

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa9374cea2f4b452fb72dccde139c4569%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=5bcfbe41-629c-4496-ab40-b5497671f879&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (18.03.2019)

Geo.1 Základní pojmy projektivní geometrie, dualita, Pascalova a Brianchonova věta, dvoupoměr, důkaz jeho invariantnosti.

Geo.2 Neeuklidovská geometrie, rozdíly a analogie s geometrií euklidovskou, překvapivé věty Bolyai-Lobačevského geometrie.

Alg.1 Základní věta algebry, náčrt jejího důkazu, geometrický smysl této věty.

Alg.2 Konstruovatelné mnohoúhelníky, nekonstruovatelnost trisekce úhlu, důkaz věty o nekonstruovatelnosti kořenů ireducibilního polynomu třetího stupně.

Anal.1. Algebraická versus transcendentní čísla, Liouvillovo číslo, důkaz jeho transcendentnosti.

Anal.2 Pojem fraktální dimenze, fraktály a jejich vlastnosti.

TM.1 Pojem mohutnosti, Cantorova věta o mohutnosti potenční množiny, vztahy mezi mohutností N, Q, R, R2.

Log.1. Základní pojmy matematické logiky, dokazatelnost, pojem úplnosti, Goedelova věta o neúplnosti aritmetiky.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (18.03.2019)

zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK