Cizí jazyk pro učitele – anglický jazyk - OKBZ1A013B
Anglický název: Foreign language for teachers - English
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marie Houšková
Mgr. Petr Lašťovička
Neslučitelnost : OPBA3A011A, OPBA3A021A, OPBA4A011A, OPBA4A021A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (09.12.2023)
Kurz je zaměřen na výklad a prohlubování znalostí studentů po střední škole se zaměřením na všechny jazykové dovednosti: poslech a konverzace (vyjádření postoje, názoru, nesouhlasu, atd.), gramatické struktury a rozšiřování aktivní slovní zásoby se zaměřením na školní prostředí. Studenti jsou uvedeni do problematiky praktického využití didakticko-metodologických postupů, způsobů testování, apod.). Různé způsoby praktického využití audio a video materiálů ve výuce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (09.12.2023)

McCarthy, Michael, O´Dell, Felicity. English Phrasal Verbs in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0521527279

Murphy, Raymond. English Grammar in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1107539334 

Redman, Stuart. English Vocabulary in Use: Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 978-3125332331

Turnbull, Joanna, Bradbery, Jennifer, Deuter, Margaret. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0194799485

Aktuální doplňkové materiály

Moodle

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (09.12.2023)
Tématické okruhu kurzu:
1. Úvod do rozličných školních systémů v anglicky mluvících zemích, základní terminologie týkající se školství.
2. Jazyk ve třídě, pokyny a instrukce, zadávání testů, základní terminologie týkající se známkování a testování.
3. Dilemata a řešení problémů - modální slovesa a jejich využití při řešení problémů ve třídě.
4. Tvorba prezentací a prezentační dovednosti: slovní zásoba a gramatika nutná ke správné prezentaci.
5. Dodatečná gramatika a slovní zásoba týkající se školního prostředí - prostupuje všemi předcházejícími moduly.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (09.12.2023)

-zápočtový test z probíraných jevů gram., lexikál. terminologie... minimum 70 procent (1 dodatečný pokus)

-prezentace na dané téma

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (09.12.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8477 (volný přístup)

MS Teams - vždy nově utvořený pro aktuální semestr. Zde se ukládají prezentace a jakékoliv dodatečné materiály.