PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj čtenářství - OKBV3I029A
Anglický název: Development of literacy
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Prerekvizity : OKBV3C023A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (28.01.2023)
Předmět seznamuje studenty s konceptem čtenářské gramotnosti a s významem čtenářství pro rozvoj osobnosti dítěte. Jeho cílem je rozvoj receptivních komunikativních dovedností studentů a rozvoj funkční gramotnosti v oblasti čtenářství. Předmět si klade za cíl orientovat studenty v dětské literatuře z hlediska literárních druhů a žánrů literatury a na současném knižním trhu (kvalitní nakladatelství, ocenění za kvalitní dětskou literaturu, portály o dětské literatuře), rozvíjet interpretační schopnosti posluchačů v této specifické oblasti, vést studenty k tvorbě vlastních otázek, úkolů a námětů k činnostem a k jejich reflexi, pěstovat vnímání čtenářství jako celoživotního postoje člověka. Témata: 1. Čtenářská gramotnost a její složky; 2. Výzkumy čtenářství a čtenářské gramotnosti, výsledky českých žáků v mezinárodním výzkumu PISA; 3. Literární druhy a žánry pro děti; 4. Současná kvalitní nakladatelství, ocenění za dětskou literaturu, portály o dětské literatuře; 5. Čtenářské strategie a dovednosti, EUR, práce se čtenářskými kostkami; 6. Dílna čtení Předmět je realizován prostřednictvím konstruktivistických metod výuky.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (31.01.2022)

Prezenční výuka, event. možnost připojení online v případě nemoci či karatény:

ZOOM:

https://cuni-cz.zoom.us/j/9215429137?pwd=QmtONElZcFdVcWdEdWtJQVh1ZEdnQT09
Meeting ID: 921 542 9137
Passcode: 773970


Veškeré materiály, prezentace a dílčí úkoly budou sdíleny v prostředí Padlet.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (31.01.2022)

Altmanová, J. (2011).  Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka. Praha: NÚV.

Hyplová, J. (2012). Využití projektového vyučování k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základní školy. Ostrava: Ostravská univerzita.

Lepilová, K. (2014). Cesty ke čtenářství: vyprávějte si s námi!. Brno: Edika.

Malý, R., Nešpor, J. (2015). Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Piorecký, K. (2016). Česká literatura a nová média. Praha: Academia.

Šlapal, M., Košťálová, J., Hausenblas, O. (2012). Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: KVIC.

Tomková, A., Marušák, R., Provazník, J. (2012). Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti: manuál příkladů z praxe. Praha: PedF UK.

Trávníček, J. (2014). Překnížkováno. Brno: Host.

Vala, J., Fic, I. Poezie a mladí čtenáři. Olomouc: Hanex.

Věříšová, I., Kruger, K., Bělinová, E. a kol. (2008). Kudy vede cesta ke čtenáři. Praha: GAC.

Wildová, R. a kol. (2012). Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti: příklady dobré praxe. Praha: PedF UK.

DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA A STUDIJNÍ POMŮCKY

•Katalog Nejlepší knihy dětem (https://www.nejlepsiknihydetem.cz/)

•iLiteratura: http://www.iliteratura.cz/

•recenze knih a náměty na práci s nimi v časopise Tvořivá dramatika (https://www.drama.cz/periodika/td_obsah.html, rubrika Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež

• Kritické myšlení: https://kritickemysleni.cz/inspirace-pro-ucitele/

•Mravenčí chůva: Webova stranka, ktera nabizi přehled zajimavych novych knih (s anotacemi i nahledy), recenze na nejzajimavějši knihy v češtině i ze zahraniči, metodicke materialy k obohaceni; čteni s dětmi, rozhovory nejen o knihach a čtenařstvi, tematicke aktivity s knihami

•Zlatá stuha:  Inspiraci na knihy lze hledat přímo zde v archivu: http://www.zlatastuha.cz/cs/archiv

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (28.01.2023)

1. Čtenářská gramotnost a její složky.

2. Výzkumy čtenářství a čtenářské gramotnosti, výsledky českých žáků v mezinárodním výzkumu PISA.

3. Čtenářské strategie

4. Rozvoj čtenářských strategií v praxi - konkrétní ukázky

5. Podmínky rozvoje čtenářství, dílna čtení

6. Tvorba, tvořivost a zážitek v literární výchově: propojování čtení a psaní

7. Školní čtenářské kluby

8. Současná kvalitní literatura pro děti a mládež

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (31.01.2022)

Možnost několika alternativ plnění (upřesněno na 1. semináři):

a)  Návrh práce s knihou k rozvoji čtenářství

b) Tvorba lapbooku

c) Tvorba plakátu (reklama s využitím intertextovosti nebo propagace kvalitní současné literatury pro děti)

d) Splnění 4 "miniúkolů"

Termín odevzdání: Do konce zkouškového období – lze odevzdávat v průběhu semestru, nejpozději však do 7. 9. 2022

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK