PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální a pedagogická psychologie - OKBV1Q109A
Anglický název: Social and Educational Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKBO1Q109A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Prerekvizity : OKBV1P101A
Je prerekvizitou pro: OKBV1Q135A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sociální skupiny (1).ppt PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (30.01.2021)
Pokud bude výuka distanční, jsou k dispozici v SISu prezentace a audiokomentáře k nim. Zahrnují všechna témata kurzu. Plánuji také online setkání k představení kurzu a jeho podmínek a konzultací k jednotlivým tématům. V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy sociální a pedagogické psychologie. Výklad se soustřední na pojmy socializace, sociální percepce a kognice s příklady z výchovných oblastí. Dalším významným okruhem bude sociální komunikace a její průběh a posledním významným tématem budou otázky sociálních skupin a jejich struktury a dynamiky. Studenti získají zásadní teoretické podklady pro sociální psychologickou práci a její porozumění a teoretická východiska pro zpracování jednoduchých diagnostických šetření zaměřených na charakteristiku jedince i sociální skupiny. Získají dovednosti nezbytné pro realizaci těchto šetření, pro analýzu získaných údajů a interpretaci. Témata: 1. Sociální a pedagogická psychologie 2. Socializace Zaměření socializace na jedince a na společnost, předávání kultury. Výsledky socializace z hlediska jedince: lidské druhové charakteristiky (např . řeč), kulturní (sociální role) a individuální (identita). Socializační činitelé: rodina, škola, vrstevnická skupina, média ad. Rozdíly školní a rodinné socializace. Teorie sociokulturního handicapu. Školní neprospěch. Sociální učení. Typy sociálního učení. Sociální role. Konflikt rolí. Přístup člověk a k sociální roli. Příklady. Osobní identita. 3. Sociální percepce a kognice. Sociální vnímání a poznávání. Jde o získávání infomací o lidech nebo jevech v sociálním kontextu Laické chyby ve vnímání osob. Principy ovlivňující vnímání : efekt prvního dojmu, halo efekt, efekt novosti. Kauzální atribuce - tendence vysvětlit chování druhého člověka. Dispoziční a situační příčiny. Dimenze atribut ve výkonových situacích. Příklady. Postoje 4. Sociální komunikace Struktura sociální komunikace. Typy interakcí a průběh komunikace. Verbální a neverbální komunikace. 5. Sociální skupiny Znaky sociální skupiny. Typologie skupin a jejich význam pro člověka. Základní dimenze sociální skupiny: struktura a dynamika. Konformita. Individuální výkon ve skupiny. Sociální facilitace a inhibice. Metody zkoumání sociální skupiny. Sociometrie a její použití.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (21.02.2018)

HELUS, Z. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 1992.

HADJ-MOUSSOVÁ, Z. Pedagogická psychologie pro vychovatele. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta, 2006.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (08.02.2019)

Podmínkou ukončení kurzu je úspěšně složený písemný test. Otázky  testu vycházejí z prezentací, které mají studenti k dispozici na stránkách kurzu v SISu. 

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (21.02.2018)

Studijní opory: viz vložené prezentace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK