Světový jazyk N - OKBUZ22008
Anglický název: Foreign Language (German)
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2307A01, OB2307001, ON2307001, OOBU22004, O01307401, O02307001
Záměnnost : OBUZ22008, OK0218044, OOBU22004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslav Vítek (27.01.2018)
Kurz uvádí zájemce do problematiky studia německého jazyka a umožní jim zlepšit své jazykové kompetence na úroveň A1+ dle SERR. V seminářích je prezentována základní slovní zásoba a jsou zde vysvětleny základní gramatické jevy, které jsou nutné ke konverzaci i k četbě jednodušších autentických textů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslav Vítek (27.01.2018)

HOMOLKOVÁ, Božena a AMELUNG, Irina. Němčina pro samouky = Deutsch für Selbstlerner. Vyd. 2., rev. Praha: Academia, 2009- . sv. ISBN 978-80-200-1811-3.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (30.10.2019)

Výsledné hodnocení: písemný test (min. 60%; výborně: 90-100%, velmi dobře: 75-89%, dobře: 60-74%).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslav Vítek (27.01.2018)

Obsahová náplň semináře: osobní zájmena v 1. pádě, časování sloves v přítomném čase, vykání, pořádek slov v oznamovací a tázací větě, silné skloňování podstatných jmen se členem určitým a neurčitým, zápor (nein, nicht, kein), přídavné jméno v přísudku, základní číslovky, všeobecný podmět "man", osvojení slovní zásoby v rozsahu témat 1. až 5. lekce I. dílu předepsané literatury.