Světový jazyk A - OKBUZ22006
Anglický název: Foreign Language (English)
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Marie Houšková
Mgr. Petr Lašťovička
Neslučitelnost : OB2301004, ON2301005, OOBU22004, O01301211, O02301017
Záměnnost : OBUZ22006, OK0218044, OOBU22004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)
Kurz navazuje na gramatické a lexikální znalosti, které studenti již získali na střední škole a dále je prohlubuje. Pozornost je soustředěna na rozvoj komunikativních dovedností, dále na porozumnění a práci s textem se všeobecnou tématikou.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (25.09.2020)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4689

Zoom: konzultace

Literatura -
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)

L.Jones-Making Progress

Metody výuky
Poslední úprava: LASTOVI/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2014)

Předmět nemá přímou výuku, pouze úvodní konzultaci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (08.09.2017)

Úspěšné napsání závěrečné písemné zkoušky (tři pokusy) z učiva dané učebnice (prvních deset lekcí)

Sylabus
Poslední úprava: LASTOVI/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2014)

Předmět nemá bohužel přímou výuku. Gramatické jevy a konverzační temata jsou dána uvedenou učebnicí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (10.09.2020)

Student má tři pokusy k úspěšnému ukončení kurzu. Min. 70% úspěšnost.

Součástí hodnocení je i jazyková a formulační úroveň.