Terapie v sppg II. - Ergoterapie - OKBS1S146B
Anglický název: Therapies in special education II. Ergotherapy
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Neslučitelnost : OKBS1S143B, OKBS1S144B, OKBS1S145B
Prerekvizity : OKBS1S142B
Záměnnost : OPBS1S146B
N//Je neslučitelnost pro: OKBS1S144B, OKBS1S145B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka