PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Terapie v sppg I. - Ergoterapie - OKBS1S142B
Anglický název: Therapy in special education- Occupational Therapy
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Neslučitelnost : OKBS1S139B, OKBS1S140B, OKBS1S141B
Prerekvizity : OKBS1S101A
Záměnnost : OPBS1S142B
N//Je neslučitelnost pro: OKBS1S140B, OKBS1S141B
P//Je prerekvizitou pro: OKBS1S146B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. (28.01.2018)
Kurz nabízí základní informace o ergoterapii a kompenzačních pomůckách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. (28.01.2018)

Studenti budou mít po absolvování předmětu základní informace o náplni práce ergoterapeuta, s cílem pochopit práci ergoterapeuta a zlepšit tím spolupráci mezi speciálním pedagogem a ergoterapeutem.

Dalším cílem kurzu je vysvětlení možností financování kompenzačních pomůcek a využití prvků senzorické integrace v praxi.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. (14.05.2018)

JELÍNKOVÁ, J. a kol. Ergoterapie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. 274 s. ISBN 978-80-7367-583-7

KRIVOŠÍKOVÁ, M. Úvod do ergoterapie. Grada: Praha, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1

VODÁKOVÁ, J.a kol. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. 2.vyd. Praha: UK PedF, 2007. 90 s. ISBN 978-80-7290-322-1

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. (28.01.2018)

Přednáška/ seminář

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. (28.01.2018)

-          Vymezení pojmu

-          ADL

-          Kompenzační pomůcky

-          Ergoterapie u vybraných diagnóz

-          Senzorická integrace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. (28.01.2018)

- Aktivní účast na přednáškách (nejméně 80%)

- Vypracování prezentace (ve skupinkách) o vybrané diagnóze a plánu podpory, např. jaké problémy by mohl ergoterapeut řešit, jaké pomůcky by mohl doporučit a jak by měla vypadat spolupráce speciálního pedagoga a ergoterapeuta. Alternativně je možné namísto prezentace absolvovat písemný test.   

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK