Fyzika pro učitele matematiky - OKBM1M133A
Anglický název: Physics for mathematics teachers
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Prerekvizity : OKBM1M103A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (13.10.2021)
Říká se, že jazykem fyziky je matematika. Kurz Fyzika pro učitele matematiky si neklade za cíl tento obor studovat systematicky, ale přináší studentům řadu fyzikálních příkladů zejména z mechaniky, ve kterých lze s výhodou využít pojmů a metod matematické analýzy, zejména diferenciálních rovnic.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (13.10.2021)

Cílem předmětu je ukázat studentům na řadě příkladů aplikace matematiky (zejména diferenciálních rovnic) ve fyzice.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (09.09.2020)

• Havránek, A., 2002. Klasická mechanika I. Hmotný bod a tuhé těleso. Praha: Karolinum.

• Kvasnica, J., 1997. Matematický aparát fyziky. Praha: Academia.

• Carrol, R.W., 1988. Mathematical physics. Amsterdam: Elsvier.

• Purcell, E.H.; Morin, D. J., 2013. Electricity and magnetism. Cambridge: Cambridge University Press.

• Mošna, F., 2019. Obyčejné diferenciální rovnice. Praha: PedFUK.

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (20.09.2019)

• vektory ve fyzice, jejich vlastnosti a interpretace

• popis pohybu hmotného bodu

• Newtonovy a Keplerovy zákony, jejich vzájemný vztah

• matematické kyvadlo

• reaktivní pohyb

• koncentrace roztoků

• Lagrangeovy rovnice

• parabolické zrcadlo

• elektrické obvody řešené diferenciálními rovnicemi a komplexními čísly

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. František Mošna, Ph.D. (06.10.2022)
  • požadavky k zápočtu: Předmět je zakončen zápočtem, pro jehož získání je vhodná aktivní účast na výuce a nutné úspěšné absolvování krátkého závěrečného testu (obsahuje jednoduché příklady na pohyb hmotného bodu, výpočet křivosti a podobně).