PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra II - OKBM1M132A
Anglický název: Linear algebra II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Prerekvizity : OKBM1M107A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (13.07.2022)
Kurz navazující na kurz Lineární algebra zaměřený na Eukleidovské vektorové prostory, bilineární a kvadratické formy, normované a metrické prostory, vlastní čísla a vlastní vektory. Získané znalosti a dovednosti patří k partiím potřebným pro další kurzy z matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (13.07.2022)

Předmět, jehož cílem je seznámit posluchače s těmi partiemi lineární algebry, které rozšiřují základní kurz lineární algebry a jsou aparátem pro další matematické disciplíny zařazené do učitelského vzdělání.

Deskriptory
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (13.07.2022)

V případě online výuky: bude organizována online výuka v ZOOM, přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta.

Předpokládá se, že online výuka bude probíhat v době, kdy je plánována v rozvrhu prezenční výuka předmětu. 

Jarmila Novotná is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Lineární algebra II
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/7534626575?pwd=RElKaUZSUDgvb1hzMTM1bnI1Q0VOZz09

Meeting ID: 753 462 6575
Passcode: f09ZYx

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (13.07.2022)

BLAŽEK, J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Praha: SPN, 1983.
KATRIŇÁK, T. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985.
NOVOTNÁ, J. & TRCH, M.: Algebra a teoretická aritmetika, Sbírka příkladů část 1, Lineární algebra. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. Praha: Karolinum, 1995.
DEMLOVÁ, M. & NAGY, J.: Algebra. Praha: SNTL, 1985.
NICHOLSON, W.K. Linear algebra with applications. Boston: PWS Publishing Company, 1990

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (13.07.2022)

Přednáška & cvičení, v některých případech podložená e-learningovými materiály

 

V případě online výuky: bude organizována online výuka v ZOOM, přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta.

Předpokládá se, že online výuka bude probíhat v době, kdy je plánována v rozvrhu prezenční výuka předmětu. 

Jarmila Novotná is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Lineární algebra II
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/7534626575?pwd=RElKaUZSUDgvb1hzMTM1bnI1Q0VOZz09

Meeting ID: 753 462 6575
Passcode: f09ZYx

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (13.07.2022)

Úspěšné vypracování testu + splnění individuálních požadavků cvičícího (vypracování zadaných seminárních prací). Pro test jsou možné dva opravné pokusy.

Zvládnutí teoretické části a početních dovedností dle určeného rozsahu.
Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (13.07.2022)

Eukleidovské vektorové prostory

Bilineární a kvadratické formy

Normované a metrické prostory

Vlastní čísla a vlastní vektory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK