PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Neeuklidovská geometrie - OKBM1M125A
Anglický název: Non-euclidean geometry
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKBM3M045A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Prerekvizity : OKBM1M102A
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (28.02.2023)
V předmětu je vymezená geometrie Eukleidovych základů. Za použití Hilbertovy axiomatizace je geometrie dále klasifikována. Hlavní část obsahu je věnována popisu a práci s modely Lobačevského geometrie, jejich incidenčním a metrickým vlastnostem a elementárním konstrukcím. Závěrečná část je věnována zkoumání eliptické a sférické geometrie. Cílem předmětu je na základě historických nejasností a axiomatické výstavby hlouběji porozumět struktuře euklidovské a neeuklidovské roviny a geometrizaci reálného světa.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (28.02.2023)

Plnení seminární práce 60 hodín

Průběžná příprava na seminář 40 hodín

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (28.02.2023)

PAVLÍČEK, J. B.: Základy neeukleidovské geometrie Lobačevského, Přírodovědecké nakladatelství, Praha, 1956.
KUTUZOV, B. V.: Lobačevského geometrie a elementy základů geometrie. Praha : Československá akademie věd, 1953.
HLAVATÝ, V.: Úvod do neeukleidovské geometrie, JČMF, 1926.
VALLO, D., ŠEDIVÝ O.: Základy neeuklidovskej geometrie, Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010.
GREENBERG, M. J.: Euclidean and Non-Euclidean Geometries - Development and History, 3rd edition, W. H. Freeman and Company, New York, 1993.
COXETER, H.: Introduction to geometry. New York: Wiley, 1989.
BYRNE, O.: The First Six Books of the Elements of Euclid, William Pickering, London, 1847.
SERVÍT, F.: Eukleidovy základy, Praha, 1907.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (28.02.2023)

Historický vývoj geometrie
Eukleidovy základy, skladba euklidovského důkazu
Hilbertova axiomatizace, absolutní geometrie, Lobačevského a Eukleidův axiom
Lobačevského (hyperbolická) geometrie a její modely: hyperboloidický, Poincarého polosférický, Poincarého kruhový, Poincarého polorovinný, Beltrami-Kleinův kruhový
Lobačevského geometrie - měření vzdálenosti a úhlu, Laguerreův vzorec, polára, kolmice
Elementární geometrické konstrukce v Poincarého polorovinném modelu
Eliptická a sférická geometrie, jejich modely a vlastnosti

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (28.02.2023)

aktívna účasť na seminároch a záverečná esej.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (28.02.2023)
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7758
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK