PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rovnice a nerovnice - OKBM1M124A
Anglický název: Equations and inequalities
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
Prerekvizity : OKBM1M103A
Je prerekvizitou pro: OKBM1M137A, OKBM1M136A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Derek Pilous, Ph.D. (09.05.2017)
Obsahem kurzu je seznámení se s různými typy rovnic, nerovnic a jejich soustav v oboru reálných a komplexních čísel a se způsoby jejich řešení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Derek Pilous, Ph.D. (09.05.2017)

Cílem předmětu je seznámení se s různými typy rovnic, nerovnic a jejich soustav o oboru reálných a komplexních čísel a se způsoby jejich řešení.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Derek Pilous, Ph.D. (09.05.2017)

Bartsch, H.-J.:Matematické vzorce. SNTL.1987.

Calda, E.: Matematika pro gymnázia. Komplexní čísla. Praha:Prometheus 2009

Hejný, M.: Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava : SPN 1989.

Herman, J., Kučera, R., Šimša, J.: Metody řešení matematických úloh I. Brno : MU 1996.

Novotná, J.-Trch,M.: Algebra a teoretická aritmetika. 2.část-Polynomická algebra. Praha: 1990.

Novotná, J.-Trch,M.: Algebra a teoretická aritmetika. 3.část-Základy algebry. Praha: UK  1993.

 

 

doplňující

Calda,E.: Rovnice ve škole neřešené. Praxe učitele matematiky-fyziky-informatiky. Edice metodických příruček pro učitele a studenty učitelství. Ročník 1. Prometheus 1995.

Hecht, T.: Metody řešení matematických úloh. Bratislava : SPN 1992.

Odvárko, O.: Metody řešení matematických úloh. Praha : SPN 1990.

 


Ročenky matematické olympiády, případně další

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Derek Pilous, Ph.D. (09.05.2017)

Závazné:

Algebraická rovnice. Reciproká rovnice.
Speciální případy algebraických rovnic a nerovnic v C nebo R: kvadratická, kubická, čtvrtého stupně.
Soustavy nelineárních rovnic a nerovnic.

 

V případě dostatku času:

Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.Rovnice a nerovnice s odmocninou.
Rovnice a nerovnice s celou a necelou částí.
Diofantovské rovnice.
Rovnice, nerovnice a jejich soustavy s parametrem.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Derek Pilous, Ph.D. (09.05.2017)

úspěšně napsaná písemka (může být vyžadováno zdůvodnění, srovnání metod, může být některá metoda zakázaná,nebo naopak předepsána apod.)

 

 

- každý student má maximálně 3 pokusy

- povolené pomůcky k písemce:

čistý papír, psací potřeby, tabulka dovolených vzorců (kalkulačka ne)

- bude maximálně do 45 min, 3 příklady

- z každého příkladu nutno mít půlku (tj. to podstatné a mít to bez závažných nedostatků)

 

Ve výjimečných případech možno diskuse nad písemkou, případně doplňující otázky kladené ústně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK