PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dynamická geometrie - OKBM1M115A
Anglický název: Dynamic geometry
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKBM2M108A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.09.2018)
Předmět je zaměřen na zvládnutí pokročilých funkcí prostředí dynamické geometrie – programu GeoGebra a řešení náročnějších geometrických úloh s využitím tohoto software, včetně využití dynamického modelování, animací a tvorby aplikací pro web.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.09.2018)

Cílem předmětu je naučit budoucí učitele využívat nástroje dynamické geometrie.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.09.2018)

http://wiki.geogebra.org/en/Manual

Koman, M., Fritsch, R. Posviťme si s Cabri do méně známých a neznámých zákoutí geometrie, Části I (2004), II (2004), III (2005), IV (2006), MFI. ISSN 1210-1761

VRBA, A. Geometrie na počítači, On-line: http://www.pf.jcu.cz/cabri/kurz/

Vaníček, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie, UK Praha, Ped. fakulta, ISBN 978-80-7290-394-8

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (07.10.2019)

Student vytvoří jedno vzorové řešení úlohy z planimetrie a jedno ze stereometrie dle vzoru http://mdisk.pedf.cuni.cz/geogebra/. Úlohy budou zadány z učebních textů pro ZŠ a SŠ.

Dále prokáže schopnost řešit náročnější úlohy s využitím nástrojů dynamické geometrie a to vyřešením jedné zadané úlohy v rámci testu.

Aktivní účast na cvičení, jsou povoleny 3 absence. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (16.09.2019)

Základy ovládání programu GeoGebra

Využití DG na základní škole

GeoGebra na střední škole

GeoGebra a 3D zobrazení

GeoGebra a infinitesimální počet

Využití automatizovaných systému pro řešení a vytváření geometrických úloh

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK