PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Technika školního pokusu - OKBE2E115A
Anglický název: Chemistry Experiment Performance Technique
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Mgr. Dominika Koperová, Ph.D.
Mgr. Marta Kuhnová, Ph.D.
Neslučitelnost : OKB2309026
Prerekvizity : OKBE2E107A, OKBE2E111A
Záměnnost : OKB2309026
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (18.02.2020)
Kurz se zaměřuje na propojení oborové složky chemických experimentů a laboratorních technik s jejich edukačním využitím. Cílem je získání základních vědomostí a dovedností pro realizaci školního chemického pokusu (edukačního experimentu). Důraz je kladen na strukturu prezentace školního pokusu a bezpečnost práce, formy (demonstrační, žákovský pokus), techniky (makro, semi-mikro, mikrotechnika) a využití přístrojového zabezpečení (soupravy, senzory). V průběhu kurzu studenti prakticky vyzkouší série pokusů k jednotlivým tématům učiva a seznámí se s jejich vhodným uspořádáním.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (27.01.2021)

V případě distanční formy je výuka zajišťována prostřednictvím kurzu v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9239.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (18.02.2020)

Podmínkou zakončení kurzu je aktivní účast na minimálně 80% výuky, písemné zpracování postupů realizace pokusů ve školním prostředí a reflexe výstupů dalších účastníků kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK