PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář ze světové literatury - OKBC2L120A
Anglický název: Seminar on world literature
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Prerekvizity : OKBC2L107A
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)
This bachelor's course follows the dynamics of the European 19th century by reading texts of German, French, American and Russian provenance. These common intepretations will strengthen the student‘s ability in use of literary-theoretical and literary-historical terminology, and this course will eventually provide an extension to History of Czech Literature III. Let us be conscientious, well-informed and passionate readers.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)

 

datum

Téma

čítanka

referát

18. 2. (od 8,55)

Úvod

Keats: Óda na slavíka

 

 

Goethův Werther jako předobraz romantických milovníků, žánr balady

Goethe: Utrpení mladého Werthera

Poe: Havran (+ Filosofie básnické skladby)

14. 4. (od 13h)

Flaubert jako zakladatel moderního románu. 

Paní Bovaryová

Balzac: Pierre Grassou

 

Americký život: téma přírody a individuální svobody

M. Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna

Thoreau: Walden aneb život v lesích

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)
 dr. Pelánová Zápočet. Nutnou podmínkou zakončení je prosím aktivní účast na obou prezenčních setkáních, jejich domácí příprava na základě čítanky a interpretačních okruhů, které vyučující zašle v předstihu emailem, a proslovený referát NEBO odevzdaný interpretační příspěvek.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK