Dějiny české literatury I - OKBC2L108A
Anglický název: History of the Czech literature I
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Prerekvizity : OKBC2L103A
Je prerekvizitou pro: OKBC2L111A, OKBC2L116A, OEBLL1704, OEBLL1704Z, OKBC2L119A
Je záměnnost pro: OPBC2L108A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. (27.02.2021)
Kurz seznamuje analytickou a interpretační cestou s klíčovými literárními díly 1. poloviny 20. století . Jeho cílem je umožnit studentům získat dovednosti pro práci s texty a současně na základě studia konkrétních textů pochopit vývojové souvislosti a kontextové vztahy, v nichž díla vznikala.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (20.05.2019)

Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty. Praha, Akropolis 2010.

Pešat, Zdeněk – Strohsová, Eva (eds.): Dějiny české literatury IV. Praha, Victoria Publishing 1995.

Strohsová, Eva: Zrození moderny. Praha, Československý spisovatel 1963.

Hodrová, Daniela (ed.): Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha, Československý spisovatel 1987.

Hrabáková, Jaroslava – Janáčková, Jaroslava (eds.): Česká literatura na přelomu století. Jinočany, H&H 2001.

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Moderna/Moderny, Univerzita Palackého, Olomouc 2013.

Kubíček, Tomáš – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan: Na téma umění a život, Brno, Host 2007

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století, Brno, Host 2005.

Kubíček, Tomáš: Felix Vodička. K dějinám českého strukturalismu

Jařab, Josef a kol.: Literární modernismus ve světě, Univerzita Palackého 2014

Papoušek, Vladimír (ed.): Dějiny nové moderny: česká literatura v letech 1905–1923. Praha, Academia 2010.

Papoušek, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny 2, Praha, Akademia 2.

Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2007.

Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918-1945. Praha, Torst 2010.

Brousek, Antonín: Podřezávání větve. Praha, Torst 1999.

Černý, Václav: Skutečnost svoboda. Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948. Praha, Český spisovatel 1995.

Čulík, Jan: Knihy za ohradou. Česká literatura v exilových nakladatelstvích 1971-1989. Praha 1991.

Doležal, Bohumil: Netrpěná literatura, Praha, Torst 2007.

Holý, Jiří (ed.): Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha, Galaxie 1993.

Gruntorád, Jiří: Katalog knih českého exilu 1948-1994. Libri prohibiti, Praha, Primus 1995.

Chalupecký, Jindřich: Tíha doby. Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968-1988, Olomouc, Votobia 1997.

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, sv. I. – IV., Praha, Academia 2007- 2008.

Knopp, František: Česká literatura v exilu 1948-1989. Bibliografie, Praha, Makropulos 1996.

Kubíček, Tomáš a kol.: Literární Morava, Brno, MVS 2002.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. (27.02.2021)

Kombinovaná forma studia (OKBC2L108A)

Vyučuje: Jiří Smrčka

 

12. 3. 2021

Karel Toman: Měsíce (1918)

Jan Čep: vybrané povídky ze sbírky Dvojí domov (1926) a Zeměžluč (1931)

 

9. 4. 2021

Josef a Karel Čapek: Ze života hmyzu (1922)

Vítězslav NezvalEdison (1927)

Jaroslav HašekOsudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 - 1923)

 

7. 5. 2021

Vladislav Vančura: Markéta Lazarová (1931)

František HalasDokořán (1936)

Karel Poláček: Okresní město (1936)

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. (27.02.2021)

Podmínky zápočtu

- docházka (obě setkání jsou povinná)

- četba zadaných textů a aktivní účast ve výuce

- vypracování seminární práce