Historický vývoj jazyka I - OKBC2C114A
Anglický název: Historical Development of Language I
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Prerekvizity : OKBC2C105A, OKBC2C106A
Je prerekvizitou pro: OKBC2C117A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)
Cílem předmětu je seznámení s ranými etapami vývoje jazyka a základní slavistickou problematikou jako nezbytným základem pro prohloubené poznání bohemistické. Teoretické vývojové zákonitosti jazyků. Praslovanština – datace, vývoj, nářeční štěpení, význam. Vznik slovanských jazyků. Slovanská srovnávací jazykověda, slovanské jazyky a jejich vztah k jazykům indoevropským, dělení slovanských jazyků a jejich typologie Staroslověnština – Velká Morava. Misie Konstantina a Metoděje – politické, ideologické základy misie, staroslověnská tvorba, konec misie a jeho dopady na slovanském území – redakce staroslověnštiny. Fonetický, fonologický, morfologický a syntaktický systém staroslověnštiny. Slovní zásoba. Písmo, četba a rozbor staroslověnských textů.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)

Viz Historický vývoj jazyka I OPBC2C114A.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)

Aktivní účast v on-line kurzu níže (platí pouze pro kombinovanou formu studia). Podmínkou udělení examinace je vložení všech úkolů v zadaném termínu. Přesný rozpis i termín jsou na adrese https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13775

EDIT: Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kurzu v LMS Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13775