Matematický software B-I - OKB2310N92
Anglický název: Mathematical Software B-I
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/Jancarik/DesktopDefault.aspx?tabindex=6&tabid=27&portalsekce=2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Záměnnost : OB2310NN92, OKB2310092
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Havelková, Ph.D. (23.02.2013)
Základy ovládání programů z oblasti dynamické matematiky a tabulkových procesorů. Probírány budou volně dostupný program GeoGebra a program Microsoft Excel.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Havelková, Ph.D. (23.02.2013)

Cílem předmětu je seznámit studenty s ovládáním, možnostmi a využitím programů GeoGebra a s programem Microsoft Excel.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Havelková, Ph.D. (23.02.2013)

Oficiální nápověda programu GeoGebra

Introduction to GeoGebra

Š. Gergelitsová: Počítač ve výuce nejenom geometrie - průvodce Geogebrou, Generation Europe, 2011, ISBN: 978-80-904974-3-6

V. Havelková: GeoGebra ve vzdělávání matematice, diplomová práce, Pedagogická fakulta UK v Praze, 2012, On-line

Vaníček, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie, UK Praha, Ped. fakulta, ISBN 978-80-7290-394-8

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Havelková, Ph.D. (23.02.2013)

Seminář v počítačové učebně a s možným využitím netobooků studentů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2015)

Odevzdání dvou seminárních prácí: 

Jedna z využití tabulkových procesorů/CAS, druhá z prostředí DG.

Pro udělení zápočtu je nutné dostavit se na termín vypsaný vyučujícím a obhájit práce.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Havelková, Ph.D. (23.02.2013)

Výuka je organizována formou cvičení. V jedné polovině semestru se studenti seznámí s možnostmi programu GeoGebra. V druhé polovině semestru se studenti seznámení se základy ovládání programu Microsoft Excel. V rámci předmětu budou studenti pomocí programů řešit různé matematické úlohy, přičemž budou konfrontování i s úlohami, které uvedené programy neumí vyřešit, nebo je řeší chybně. Velký důraz bude kladen na samostatnou práci studentů.