PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikace algebry - OKB2310259
Anglický název: Applied Algebra
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OKB2310208
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)
Kurz je součástí bloku povinně volitelných předmětů z oblasti algebry. Rozvíjí znalosti a dovednosti studentů získané v povinných kurzech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím algebraických znalostí a dovedností jako nástroje při řešení úloh v

disciplínách, které nejsou "čistě" matematické.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Informace jsou k dispozici v různém rozsahu v řadě publikací, např.

§ Adámek, J.: Kódování. Praha, SNTL, 1989.

§ Angot, A.: Užitá matematika pro inženýry. Praha, SNTL, 1974.

§ Čížek, K. - Doležal, V. - Fiedler, M.: Kombinatorická analýza v praxi. Praha: SNTL, 1967.

§ Novotná, J. - Bílá, A. - Fritzová, H.: Dohoní gepard klokana? Sbírka úloh. Edice Pomocné knihy pro žáky. Praha: Prometheus,1997.

§ Görkeová, L. a kol.: Zajímavá matematika. Praha: Albatros 1983.

§ Laroche, F.: Promenades mathématiques. Historie, fondements, applications. IREM, Ellipses 2003.

§ Maňas, M.: Teorie her a optimální rozhodování. Praha, SNTL 1974.

§ Nečas, J.: Grafy a jejich použití. Praha, SNTL, 1978.

§ Perelman, J.I.: Zajímavá algebra. Praha: SNTL, 1985.

§ Poole, D.: Linear Algebra. A Modern Introduction. Pacific Grove: Brooks/Cole, 2003.

§ Schmidtmayer, J.: Maticový počet a jeho použití v technice. Praha: SNTL 1974.

§ Schwartz, L.: Matematické metody ve fyzice. Praha, SNTL, 1972.

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Seminář

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Kurz je zaměřen na aplikace v technice, fyzice, chemii, biologii, ekologii, zeměpisu, ekonomii a obchodu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK