PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematické hry - OKB2310252
Anglický název: Game Theory
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/Jancarik/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=24&portalsekce=2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.11.2012)
Úvod do kombinatorické a strategické teorie her. Cíl: Seznámit studenty se základy teorie her a s konkrétními aplikacemi různých partií matematiky při hledání vyhrávajících strategií. Probírán je NIM a hry partyzánské. Studenti jsou seznamování s alternativní teorií čísel. Povinnou četbou je Descartes.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Seznámit studenty s kombinatorickou teorií her, Ukázat využití různých partií matematiky pro hledání výherních a optimálních strategií u různých typů her.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Cihlář, J., Vopravil, V. Hry a čísla. Ústí nad Labem: UJEP, 1995, ISBN 80-7044-104-6

MAŇAS, M. Teorie her a optimální rozhodování, Praha: SNTL, 1974

JANČAŘÍK, A. Hry v matematice. 1. vyd. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, 110 s. ISBN 978-80-7290-339-9

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.02.2012)

Seminární práce, nebo jiná veřejně prospěšná činnost (referát, zpracování probíraného téma, ...)

Výsledek zápočtové písemky.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Hlavní témata:

Kritické pozice a vyhrávající strategie

Matematické hry

Klasické hry

Moderní hry

Matematické hlavolamy

Využití v pravděpodobnosti v teorii her

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK