PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kuželosečky I - OKB2310205
Anglický název: Conic Sections I
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: KUŽE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Prerekvizity : OKB2310203
Je korekvizitou pro: OKB1310204
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)
Definice a klasifikace kuželoseček jako množiny bodů určité vlastnosti. Vzájemná poloha kuželosečky a přímky, vzájemná poloha kuželoseček.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Cílem předmětu je, aby si studenti upevnili a prohloubili své znalosti analytické geometrie kvadratických útvarů v návaznosti na lineární útvary ze střední školy a hlouběji porozuměli propojení geometrie syntetické a analytické s algebrou.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Hlaváček, A.,: Sbírka řešených příkladů z vyšší matematiky. Praha : SPN 1971.

Charvát, J., Janeček, F.: Analytická geometrie. Praha : Prometheus 1998.

Kočandrle, M., Boček, L.: Analytická geometrie. Praha : Prometheus 1994.

Petáková, J.: Matematika ? příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha : Prometheus 1997.

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (23.01.2012)

Docházka, aktivní účast, závěrečný test.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Klasifikace kuželoseček ? kružnice, elipsa, hyperbola, parabola.

Definice kuželoseček jako množiny bodů splňující určité metrické vlastnosti (dva způsoby), jednak určité polohové vlastnosti (dva způsoby).

Vzájemná poloha kuželosečky a přímky, vzájemná poloha kuželoseček.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK