PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Instrumentální metody - OKB2309028
Anglický název: Instrumental Methods
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Záměnnost : OB2309028, OB2309056
Je neslučitelnost pro: OKBE2E116A
Je záměnnost pro: OKBE2E116A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí získaných v základním kurzu analytické chemie a rozšíření praktických dovedností o pokročilé instrumentální metody. Studenti si vyzkouší především elektroanalytické, spektrální a separační techniky.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)

ZÁRUBA K. a kol.: Analytická chemie, 1. a 2. díl. Vydavatelství VŠCHT Praha, 2016. ISBN 978-80-7080-950-1 a ISBN 978-80-7080-951-8

KÁŠ J., KODÍČEK M., VALENTOVÁ O.: Laboratorní techniky biochemie. 1. vyd. VŠCHT Praha, Praha 2006. ISBN 80-7080-586-2

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)

1. Úvodní seznámení a správná laboratorní praxe

2. Studium strukturálních změn proteinů způsobených teplotní denaturací pomocí UV-Vis spektrofotometru Specord® 210 PLUS s teplotní celou VARIALUX T200.

3. Stanovení těžkých kovů v rostlinném extraktu anodickou rozpouštěcí voltametrií na elektrochemické sestavě PGSTAT101.

4. Měření pH u acidobazických titrací a vytváření titračních křivek.

5. Konduktometrická titrace směsi HCl a CH3COOH.

6. Analýza rostlinných barviv nebo aminokyselin pomocí tenkovrstvé chromatografie.

7. Rozdělení vysoko a nízkomolekulárních látek pomocí gelové chromatografie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)

Požadavky pro udělení zápočtu

aktivní účast, znalost teoretických základů praktických úloh, provedení všech praktických úloh, vypracování a odevzdání protokolů, odevzdání pracovního místa a stolu (čisté a umyté nádobí včetně případné náhrady nádobí rozbitého či poškozeného)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK