Technika školního pokusu - OKB2309026
Anglický název: Technique and Methodology of School Experiment
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Je neslučitelnost pro: OKBE2E115A
Je záměnnost pro: OKBE2E115A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (24.09.2018)
Kurz slouží jako přemostění mezi laboratorní technikou a dalšími kurzy zaměřenými na experimentální složkou oboru a oborovou didaktikou. Posluchači vyzkouší série pokusů k jednotlivým tématům učiva, seznámí se s jejich správným uspořádáním, provedením i přesahy do dalších oblastí jak v učivu chemie, tak v dalších oborech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (24.09.2018)

Podmínkou absolvování kurzu je minimálně 80% účast a účast na přípravě návodů do výuky chemie na základní škole.