PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Laboratoř organické chemie - OKB2309024
Anglický název: Organic Chemistry Lab. Course
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Prerekvizity : OKB2309005
Je neslučitelnost pro: OKBE2E113A
Je záměnnost pro: OKBE2E113A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)
Hlavním cílem tohoto kurzu je spojení teoretické části organické chemie a laboratorní praxe. Jako modelové byly pro laboratorní práce vybrány přípravy látek založené na reakcích jako esterifikace, nukleofilní substituce, elektrofilní aromatická substituce, adice na dvojnou vazbu v karbonylové skupině a eliminace. Studenti budou seznámeni se základními operacemi používanými v preparační organické chemii a budou si moci vyzkoušet prostou i vakuovou destilaci, krystalizaci, zahřívání pod zpětným chladičem, sušení roztoků organických látek, extrakci, práci s vakuovou rotační odparkou a práci v bezvodém prostředí apod.
Sylabus
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)

Na konkrétních úlohách, které budou studentům zadány první den laboratorních cvičení, budou procvičeny následující preparační techniky používané v organické chemii:

Zahřívání pod zpětným chladičem

Destilace za atmosférického tlaku

Destilace za sníženého tlaku, práce s vakuovou rotační odparkou

Destilace s vodní parou

Krystalizace, krystalizace s použitím aktivního uhlí,

Práce za přísně bezvodých podmínek, sušení kapalin a příprava sušidel

Extrakce

Chromatografie na tenké vrstvě, plynová chromatografie

Stanovení bodu tání

 

Z hlediska typů reakcí dojde k procvičení:

Nukleofilní adice - eliminace (příprava oximu)

nukleofilní adice Grignardova činidla na karbonylové sloučeniny (příprava terciárního alkoholu)

substituce elektrofilní aromatická (příprava brombenzenu)

substituce nukleofilní alifatická (příprava alkylbromidů),

esterifikace kyselin

nukleofilní acylová substituce (příprava acetanilidu)

oxidace anorganickým oxidačním činidlem (kyselina adipová)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)

Splnění formálních náležitostí nutných k provádění prací v chemické laboratoři.

Vstupní test - bezpečnost práce a první pomoc, tématy ze vstupní instruktáže, výpočet a popis některých prací - úspěšnosti alespoň 50%

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)

Podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu je příprava určeného počtu preparátů. Preparáty budou hodnoceny na základě jejich čistoty a výtěžku, hodnocen bude i laboratorní protokol, který je nedílnou součástí laboratorní práce.

Studenti musí odevzdat pracovní místo v bezvadném stavu - případně zaplatit škodu za rozbité či ztracené kusy nádobí a laboratorního vybavení.

V závěru cvičení píší studenti zápočtový test, který odráží poznatky získané v laboratorním kurzu. Opět musí být úspěšnost alespoň 50%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK