Laboratoř anorganické chemie - OKB2309017
Anglický název: Inorganic Chemistry Lab. Course
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Prerekvizity : OKB2309019
Záměnnost : OB2309021
Je neslučitelnost pro: OKBE2E109A
Je záměnnost pro: OKBE2E109A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)
Cílem je naučit studenty provádět základní laboratorní operace anorganické chemie(příprava roztoků, oddělování složek směsí, práce s plyny, stanovení fyzikálních konstant), zapisovat výsledky formou pracovního protokolu a naučit se bezpečně pracovat v chemické laboratoři. Rovněž si během laboratorních cvičení v praxi ověří poznatky získáné během výuky předmětu Anorganická chemie I a II.
Literatura
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Sýkorová D., Mastný L.,: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, 2. vyd., ISBN 80-7080-452-1

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

1. Odevzdání určených preparátů a provedení zkumankových reakcí.

2. Kontrola laboratorního deníku.

3. Odevzdaný stůl a případně zaplacené škody za rozbité sklo.

4. Výstupní test - alepsoň 50%.

Sylabus
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Laboratorní cvičení proběhne ve dvou celodenních blocích. Každý student dostane zadaný seznam prací, které bude v průběhu bloku provádět, preparáty odevzdá, zkumavkové reakce popíše rovnicemi. Protokoly o preparacích i zkumavkových reakcích budou zaznamenávány do laboratorního deníku A4, nikoliv na volné papíry. Pořadí prací si volí student sám. Záleží tedy na jeho vlastní šikovnosti, kdy celý blok ukončí.

 

Studntům budou rozděleny úlohy vybrané z následujího seznamu pevní den laboratoří, vždy 4 úlohy:

 

1.Bezvodý chlorid nikelnatý. Příprava lehkotavitelného skla, hydrolýza skla.

 

2.Příprava peroxidu vodíku a stanovení jeho roztoku. Vlastnosti peroxidu vodíku. Reakce manganistanového aniontu, reakce mangannatých iontů.

 

3.Příprava jodičnanu draselného. Volné halogeny. Reakce halogenidů. Stabilita komplexů. Reakce kobaltnatých iontů.

 

4.Síran draselno-chromitý redukcí oxidem siřičitým, vlastnosti kyseliny siřičité, reakce síranových, thiosíranových, siřičitanových a sulfidových aniontů, příprava sulfanu a sulfidů.

 

5.Dusičnan olovnatý, reakce dusičnanového a dusitanového aniontu, vytěsnění amoniaku, proužková reakce. Kyselina trihydrogenboritá.

 

6.Redukce oxidu měďnatého vodíkem, zkoušky plamenem, boraxové perličky. Methylester kyseliny borité.

 

7.Oxid olovočitý z dusičnanu olovnatého, reakce minia, reakce cínnatých inotů, reakce olovnatých iontů. Reakce železnatých iontů, reakce železitých iontů.

 

8.Mohrova sůl, reakce chromitých iontů, reakce chromanových a dichromanových inotů, rovnováha chroman - dichroman .

 

9.Příprava thiosíranu sodného, reakce thiosíranu sodného. Reakce hliníku, reakce hlinitých iontů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Studentům bude na nástěnku umístěn rozpis prací a materiály ke studiu.

Podmínkou vstupu do laboratoře je úspěšné (50%) absolvování vstupního testu z bezpečnosti práce, jednoduchým výpočtů a prací, které mu budou přiděleny.

S sebou: laboratorní plášť, hadr, kalkulačku, psací potřeby, sešit A4.