PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Biochemie - OKB2309011
Anglický název: Biochemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2309006
Je neslučitelnost pro: OKNE2E107A
Je záměnnost pro: OKNE2E107A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (18.09.2018)
Cílem kurzu je seznámit studenty s pojmy a vztahy, které jsou nutné pro pochopení základních dějů odehrávajících se v živých organismech. Předmět je zaměřen na principy biochemie - na strukturu a funkci biologických molekul a principy metabolismu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (04.01.2019)

Osvojit si základní poznatky a dovednosti nezbytné pro úspěšné studium dalších studovaných chemických oborů.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (18.09.2018)
Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie, Praha 2015
Kodíček M.: Biochemický slovník (http://147.33.74.135/knihy/uid_es-002/ebook.help.htm)
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (26.08.2021)

1. Živé systémy, jejich složení a organizace

2. Aminokyseliny, peptidy, proteiny - vlastnosti, struktura, funkce

3. Enzymy - struktura, názvosloví, rozdělení do tříd, reakční kinetika, regulace

4. Nukleové kyseliny - nukleotidy, složení a struktura nukleových kyselin

5. Replikace

6. Transkripce

7. Proteosyntéza a posttranslační modifikace

8. Principy látkové a energetické přeměny

9. Bioenergetika, dýchací řetězec, aerobní fosforylace

10. Lipidy (chemie a metabolismus), biologické membrány, membránový transport

11. Sacharidy (chemie a metabolismus)

12. Citrátový cyklus, glyoxylátový cyklus

13. Fotosyntéza

 

Rozvržení výuky:

Přímá výuka – 36 h

Nepřímá výuka – domácí úkoly/prezentace – 8 h, příprava na zápočtové testy a zkoušku – 4 + 56 h

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (30.01.2020)

Požadavky:

Zápočet: podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování průběžně psaných zápočtových písemných testů, úspěšnost min. 60 %. V případě menšího počtu bodů je na konci semestru/začátku zkouškového období možné absolvovat souhrnný test, ze kterého je nutné získat opět alespoň 60 % bodů (max. 2 pokusy).

Zkouška: písemný test + ústní zkouška; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z biochemie. Písemný test musí být napsán na alespoň 60 %. Ústní část obsahuje otázky z problematiky témat přednášek, podmínkou je znalost a pochopení látky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK