PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikace matematické analýzy - OKB1310206
Anglický název: Applied calculus
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 9 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Vyučující: RNDr. Dr. František Mošna
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OKB2310004
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dr. František Mošna (13.09.2017)
Užití diferenciálního, integrálního počtu a zejména diferenciálních rovnic.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Dr. František Mošna (13.09.2017)

Primárním cílem předmětu je seznámit studenty se základními aplikacemi diferenciálního, integrálního počtu a diferenciálních rovnic. Sekundárním cílem je prověřit, zopakovat a upevnit znalosti z matematické analýzy. 

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Dr. František Mošna (24.05.2018)

J. Barták: Užití diferenciálních rovnic, Praha 1984

J. Kalas, Z. Pospíšil: Spojité modely v biologii, MU Brno 2001

J.D. Murray: Mathematical Biology, Springer 1989

 

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Dr. František Mošna (13.09.2017)

Přednášky a cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Dr. František Mošna (13.09.2017)

Užití diferenciálního počtu: pohyb hmotného bodu, tečny, křivost.

Užití integrálního počtu: obsah rovinného útvaru, dálka křivky, objem, pravděpodobnost.

Užití diferenciálních rovnic: modely epidemie, populace, roztoky, ekologické modely apod.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Dr. František Mošna (22.03.2018)

K získání zápočtu je potřeba úspěšné absolvování závěrečného testu skládajícího se z příkladů na užití matematické analýzy pro popis pohybu hmotného bodu (pro test budou ve zkouškovém období vypsány dva opravné termíny).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK