PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Elementární funkce - OKB1310006
Anglický název: Elementary functions
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PILOUS/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2010)
Elementární funkce, jejich vlastnosti a užití.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PILOUS/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2010)

Sjednocení a doplnění elementárních znalostí potřebných pro studium matematické analýzy.

Sylabus
Poslední úprava: PILOUS/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2010)

Mocninné, exponenciální a trigonomické funkce a funkce k nim inverzní. Konstrukce elemetárních funkcí, určování definičních oborů, grafy a jejich lineární transformace, hledání inverzních funkcí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK