PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Rovnice, nerovnice a jejich soustavy I seminář - OKB1310005
Anglický název: Equations, inequalities and their systems I seminar
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Staré označení: ROSO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Korekvizity : OKB2310261
Prerekvizity : OKB2310206
Ve slož. záměnnosti pro: OKB2310067
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)
Obsahem kurzu je seznámení se s různými typy rovnic, nerovnic a jejich soustav v oboru reálných a komplexních čísel a se způsoby jejich řešení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Cílem předmětu je seznámení se s různými typy rovnic, nerovnic a jejich soustav o oboru reálných a komplexních čísel a se způsoby jejich řešení.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Odvárko, O.: Metody řešení matematických úloh. Praha : SPN 1990.

Hecht, T.: Metody řešení matematických úloh. Bratislava : SPN 1992.

Hejný, M.: Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava : SPN 1989.

Hlaváček, A.: Sbírka řešených příkladů z vyšší matematiky. Praha : SPN 1965.

Novotná, J. a kol.: Sbírka úloh z matematiky. Praha : SPN 1993.

Herman, J., Kučera, R., Šimša, J.: Metody řešení matematických úloh. Brno : MU 1991.

Brožury ŠMM.

Ročenky matematické olympiády.

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (28.03.2012)

Zápočet: aktivní účast ve výuce, plnění domácích úkolů, písemný test

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Algebraická rovnice.

Speciální případy algebraických rovnic a nerovnic ? lineární, kvadratická, kubická, čtvrtého stupně.

Soustavy lineárních rovnic a nerovnic.

Soustavy nelineárních rovnic a nerovnic.

Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.

Rovnice a nerovnice s celou a necelou částí.

Diofantovské rovnice.

Rovnice, nerovnice a jejich soustavy s parametrem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK