Základy psychologie - OKB03Q102A
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka High, Ph.D.
Záměnnost : OPB03Q102A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Předmět je základním kurzem seznamující studenty se základními psychologickými pojmy a předměty psychologického zkoumání. Vytváří teoretický základ pro další psychologické předměty v dalším průběhu studia. Cílem je tedy orientace studentů v nejvýznamnějších psycholgických školách a poznatcích vzešlých z jejich výzkumů.
Poslední úprava: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (22.02.2020)
Cíl předmětu -

Cílem kurzu je základní seznámení s nejnovějšími poznatky o psychologických zákonitostech učení, výuky a vyučování. Kurz by měl pomáhat v porozumění: 

1. procesu (a průběhu) učení, 

2. žákovi v kontextu učební situace 

3. sobě jako pedagogovi, který reflektuje svoji pedagogickou činnost 

 

Po absolvování kurzu je student schopen: 

1. aplikovat teoretické psychologické principy do vyučování

2. vytvářet podmínky pro efektivní učení a vyučování 

3. analyzovat příčiny studijního neúspěchu

Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (29.09.2021)
Deskriptory

Studijní opory se nacházejí zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8585 (studenti obdrží heslo do kurzu na prvním setkání).

Celková časová zátěž studenta 60,0
Množství kreditů odpovídající časové zátěži 2
Přidělené kredity 2
Zakončení Z
Přímá výuka  
Přednášky: 270 minut (2 události)
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30
Samostudium literatury (za semestr) 12
Práce se studijními materiály (za semestr) 6
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 8
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 10
Příprava na zápočet 8

V případě distanční výuky bude výuka probíhat v reálném čase na platformě Zoom (pokud nebude ve výjimečných případech stanoveno jinak), aktuální informace obdrží studenti mailem.

Poslední úprava: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Literatura

KASSIN, S. M. Psychologie. Brno: Computer Press, 2007.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005.

PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006.

Poslední úprava: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (22.02.2020)
Sylabus -

Kurz bude věnován následujícím tematickým okruhům:

  • vymezení psychologie jako vědy, psychologické disciplíny, metodologie psychologických výzkumů
  • informačně procesní a kognitivní teorie učení

  • behaviorální teorie učení
  • osobnost člověka
  • vývoj člověka
  • inteligence a nadání
  • motivace
  • emoce při učení, prevence syndromu vyhoření
  • komunikace s žáky, rodiči a kolegy
Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu
Studenti získají atest na základně pravidelného plnění úkolů v e-learningu. 
Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Studijní opory

 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8585

Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (03.10.2022)