PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do politologie - OK0612009
Anglický název: Introduction to Political Science
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Neslučitelnost : O01112009
Záměnnost : O01112009
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)
Seznámení se základními problémy a pojmy politologie a politiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

Seznámit se základními tématy politologie.

Literatura
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

Křížkovský,L., Adamová,K.:Politologie. Codex, Praha 1997.
Kolektiv/Kroupa,Koudelka atd./: Politologie. Masar.univerz. Brno 1998
Říchová, B.:Úvod do současné politologie. Portál, Praha 2002
Novák,M.: Systémy politických stran. Slon,Praha 1997
Žaloudek,K.:Encyklopedie politického myšlení, Libri, Praha 1999
Cabada,L.,K Kubát,M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex.Praha 2002

Metody výuky
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

Přednášky s  diskusemi nad  tématy a aktuálními problémy.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (14.05.2019)
 

Nastudovat témata z přednášek . Dále přečíst 1 práci, o ní napsat sem. práci v rozsahu 3-5 stran.

Zápočet  je ústní.: diskuse nad přečtenou knihou ( v podobě sem.práce). + doplňující otázka z přednášek

Sylabus
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

1.  Vznik,vývoj a předmět politologie

2. Politika, její podstata a struktura. Charakteristika různých politologických přístupů k ní.

3. Politická moc, její podstata, Legalita a legitimita moci. Způsoby nabývání politické moci.

4. Státní moc a její dělba. Horizontální, vertikální a časová dělba moci. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

5. Politická hnutí a politické strany, jejich podstata a rozdíly. Vznik, vývoj a klasifikace politických stran.

6. Volby - podstata, předpoklady svobodných, demokratických voleb, typy voleb. Volební systémy a jejich charakteristika

7. Demokracie - vznik, vývoj, mechanismy. Formy a typy voleb

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK