PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hudební formy ve školní praxi - OK0608276
Anglický název: Musical Forms in School
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: OK0608292
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK