PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminar for preparation of a diploma thesis (Choirmastering) - OINS4H024A
Anglický název: Seminar for preparation of a diploma thesis (Choirmastering)
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OINH4H043A
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Garant: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (27.10.2020)
Orientation of students in basic stages of scientific research work in music pedagogy and methodological preparation for solving a diploma thesis with a research focus in the field of choirmastering. Familiarization with the characteristics of scientific research in its entirety from the activities of the study nature (problem determination, information preparation, theoretical understanding of the topic), through activities of an organizational and research nature to write the final research report (diploma thesis). Orientation of the student in the basic printed and electronic information resources of the field. Research logic, content and methodological aspects of research, application of individual research methods and techniques in music education practice. Preparation for elaboration of diploma thesis in terms of content construction, formal requirements, linguistic and stylistic correctness. Ethics of scientific work. After submitting the diploma thesis and entering it in the SIS, the course is marked as completed. The subject is written by the supervisor.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (27.10.2020)

Rowley, G.: The Book of Music. MacDonald Educational Ltd. And QED Ltd., 1977.

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. E. Sadie, NY /London.

https://knihovna.pedf.cuni.cz/index-en.html

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK