PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didactics of Music Education II - OINH4H022A
Anglický název: Didactics of Music Education II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vartan Agopian, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (27.10.2020)
A comprehensive view of the current concept of HV, the essence and connection of musical activities. Education for creativity in the field of music and music pedagogy. The concept of the role of the pupil and the teacher in mutual communication and in communication with a work of art. Organizational forms of music teaching, lesson, its structure and types. Efforts to modernize the HV process (visualization, use of modern technology, notation programs, project teaching, integrative conception of music education and polyester education, the position and role of non-artificial music in school practice, etc.). Practical acquisition of basic methodological series of development of musical skills (rhythmic, singing, intonation, instrumental, musical and movement, etc.), analysis of video demonstrations and listening at the elementary school with RVHV Rychnovská in Prague Letňany. The choice of a song in terms of demands on the state of students' musical skills, methods of practicing monophonic and polyphony, aesthetic educational work with the song. Historical-genetic, structural, semantic and axiological analysis of a musical work and its didactic interpretation. Designing the construction of the lesson - elaboration of student preparations and their implementation during the outputs in the seminar with regard to the complexity and interconnectedness of musical activities and the creative approach to teaching.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (27.10.2020)

Payne, D. Essential Skills for Promoting a Lifelong Love of Music and Music Making. Available on: https://www.mtna.org/MTNA/Learn/Essential_Skills_Series/Essential_Skills.aspx.

The Online Teacher Resource.  Basic Music Skills You Need to Learn in School. Available on: https://www.teach-nology.com/subjects/music/teachers/.

Baclija Susic, B., Zupanic Benic, M. Different Teaching Methods in Music Education and Achievement Motivation. Available on:  https://bib.irb.hr/datoteka/907475.ICERi_panjolska_Blaenka_Marijana_Music_education.pdf.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK