PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
History of mathematics analysis - OIMM1M113A
Anglický název: History of mathematics analysis
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKMM1M113A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (30.04.2019)
Historie diferenciálního a integrálního počtu od počátků po konec 19. století.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (30.04.2019)

 

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům učitelského studia matematiky základnou představu o historii diferenciálního a integrálního počtu. Kurz poskytuje základní informace o nejvýznamnějších postavách a hlavních etapách v dějinách analýzy.

Deskriptory
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (17.02.2021)

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a87e81a52f9d247e68f593137f17bf145%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=539ebcb6-6aad-4792-8f12-c9c4caa3e6ea&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (30.04.2019)

D.J. Struik, Dějiny matematiky , Praha 1963

J. Šedivý a kol. , Světonázorové problémy matematiky I -III (1983 -1985)

E.Fuchs a kol., Světonázorové problémy matematiky IV

Diedonné: Geschichte der Mathematik 1700-1900 (1985)

Kline M. Mathematical thought from ancient to modern time (1972)

Metody výuky
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (15.02.2021)

Přednáška.

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a87e81a52f9d247e68f593137f17bf145%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=539ebcb6-6aad-4792-8f12-c9c4caa3e6ea&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (30.04.2019)

Infinitesimální úvahy v matematice.

Cesta od Archimeda přes Cavalieriho, Pascala, Barrowa k Newtonovi.

Leibnizovy práce a prioritní spor.

Kritika základů infinitesimálního počtu a snaha Cauchyho a Bolzano o nápravu.

Podněty k vytváření teorie reálných čísel (Méray, Bolzano, Weierstrass, Kronecker, Dedekind) a teorie množin (Bolzano, Cantor)

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (30.04.2019)

Prostudování původního textu dle dohody

s vyučujícím a napsání zápočtové práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK