Lexicology - OIBA4A011A
Anglický název: Lexicology
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 0 / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (25.10.2020)
The aim of the course is to familiarise students with the lexicology of modern English mainly from the synchronic perspective while considering the key diachronic aspects in the historical socio-cultural context. The main focus is on word-formation and lexicography. Topic 1: Key terms in lexicology and lexicography; Relevant theses of Prague school; Historical development of English lexis Topic 2: Teaching and learning vocabulary; Lexicography; Layers of vocabulary; Registers and functional styles Topic 3: Word-formation processes, classification; Major word-formation processes; Affixation Topic 4: Conversion; Compounding Topic 5: Minor word-formation processes Topic 6: Word meaning; Sense relations between words
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (25.10.2020)

BAUER, Laurie. English Word-formation, 4th reprint. Cambridge: CUP, 1993. ISBN 978-0521284929

BAUER, Laurie. Vocabulary, 4th reprint. London: Routledge, 1998. ISBN 978-0415163989

CRUSE, David. A. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. 3rd edition. Oxford: OUP, 2011. ISBN 978-0199559466

QUIRK, Randolph. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. 2nd Revised edition. London: Longman, 1985. ISBN 978-0582517349

JACKSON, Howard; ZÉ AMVELA, Etienne. Words, Meaning and Vocabulary. An Introduction to Modern English Lexicology. 2nd edition. New York: Bloomsbury Academic, 2007. ISBN 978-0826490186.