PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Composition & Analysis in Praxis II - OI2308705
Anglický název: Composition & Analysis in Praxis II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Třída: Předměty v angličtině - mgr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: NEDELKA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2013)
Komplexní analýza skladeb a z ní vyplývající pedagogická interpretace s akcentem na vytváření didaktických situací a řešení problémů z takových situací vyplývajících. Pochopení problematiky účastníci prokazují samostatným didaktickým výstupem s prezentací zvoleného hudebního díla a zároveň prokazují dovednost hudebněpedagogické práce s obecenstvem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NEDELKA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2013)

Utvrzení a rozvíjení analytických schopností a dovedností včetně dovednosti jejich samostatné aplikace do simulovaného vzdělávacího procesu.

Literatura -
Poslední úprava: NEDELKA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2013)

http://solomonsmusic.net/theory

http://logiciels.pierrecouprie.fr/?page_id=25

http://www.harmony.org.uk/book/musical_analysis.htm

BaileyShea, Matt (2007). "Mignon: A New Recipe for Analysis and Recomposition", Music Theory Online Volume 13, Number 4, December 2007.

Bauer, Amy (2004). "Cognition, Constraints, and Conceptual Blends in Modernist Music", in The Pleasure of Modernist Music, Ashby, Arved, ed.

Bent, Ian (1987). Analysis. London: McMillan Press. ISBN 0-333-41732-1.

Bernard, Jonathan. 1981. "Pitch/Register in the Music of Edgar Varèse." Music Theory Spectrum 3: 1-25.

Nattiez, Jean-Jacques (1990). Music and Discourse: Toward a Semiology of Music (Musicologie générale et sémiologue, 1987). Translated by Carolyn Abbate (1990). ISBN 0-691-02714-5.

Lerdahl, Fred (1988/1992). Cognitive Constraints on Compositional Systems, Contemporary Music Review 6 (2), pp. 97-121.

Marx, A.B: Die Lehre von der musikalischen Komposition I-IV [1837-47].

 

Christ, William (1966), Materials and Structure of Music (1 ed.), Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, ISBN 0135603420, OCLC 412237 LCC MT6 M347 1966.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: NEDELKA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2013)

Aktivní účast v seminární výuce v úloze publika
1 didaktický výstup v rámci seminární výuky

Sylabus -
Poslední úprava: NEDELKA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2013)

1. Analytická a pedagogická interpretace hudebního díla - specifika na základní a střední škole
2. Charakteristika didaktických situací při práci s uměleckým dílem
3. Percepce a apercepce ve školské hudební výchově a mimo školu
4. Zásady výběru hudebního díla, vkus a jeho formování
5. Percepce a apercepce, preference vnímatele
6. Charakteristika stylu pro poslech díla a pro didaktickou práci s ním
7. Hierarchie didaktické práce s hudebně výrazovými prostředky
8. Specifika vyučovací jednotky zaměřené na práci s uměleckým dílem
9. Hudba jako komunikační systém z pohledu hudebního pedagoga
10. Vnitrooborové přesahy při didaktické práci s hudebním dílem
11. Mezioborové přesahy při didaktické práci s hudebním dílem
12. Náměty pro samostatnou práci žáka a jejich limity
13. Hudební dílo jako objekt projektové výuky

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: NEDELKA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2013)

Bakalářské vzdělání v oboru hudba, hra na nástroj, zpěv či hudební pedagogika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK