Philosophy of Education - OENUZ12107
Anglický název: Philosophy of Education
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (100)
letní:neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: PRET
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Třída: Předměty v angličtině - mgr.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (03.02.2018)
Péče o duši, péče o tělo, dialog jako podstata vzdělávání a výchovy, počátek a začátek, Komenský a Patočka a jejich pohledy na filosofii výchovy, Sókratovský dialog, Heideggerova filosofie bytí a důstojnosti života, bios apolaustikos, politikos, theoretikos, jejich počátek ve výchově, rozhovor jako základ vzdělanosti, úloha celku bez marga ve výchově a vzdělání; úloha J. A. Komenského v propojení s celkem bez marga, kritika karteziánského přístupu ke vzdělání z hlediska českých filosofů (Radim Palouš, J. Pešková, J. Patočka N. Pelcová a další)
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (05.05.2019)

Ontologické a gnozeologické základy etiky v diachronii a v synchronii

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (03.02.2018)

Patočka, J. Péče o duši I. Praha : Oikumene, 1996.

Hogenová, A. Ontology and Onticity in the 20 th Century. In Philosophy of Education, 2014, 7, 38 – 45. ISSN 1811-096

 

Hogenová, A. Life from one's own source     Philosophy of Education,2014,7,134-143

ID 483664 | rok: 2014 ISSN 1811-0916

 

Hogenová Anna   Telos and Human Life  in Telos in the Education Art and Sport,,,7-16

ID 174848 | rok: 2012 | ISBN 978-80-7290-621-5

 

Hogenová, A. Movement an Art. In Philosophy of Education. 1(26) 2009. ISSN 1811-0916, vyd. Institute of Philosophy of Education at Novosibirsk, s. 74 – 79.

Hogenová, A. K Husserlovým pasivním syntézám. Praha : Karolinum, 2014.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (05.05.2019)

znalost přednášek, písemný dialog s vybraným myslitelem

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (05.05.2019)

péče o duši, dobro a zlo v dějinách a dnes, postmoderní relativismus