PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
History of mathematical thinking - OENMM2119Z
Anglický název: History of mathematical thinking
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ano / 10
Kompetence: 4EU+ Flagship 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: distanční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (11.07.2021)
Introduction to the study of the history of mathematics which is an inspiration for today's teaching of mathematics.
Deskriptory - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (02.09.2022)

The lessons will be organised as follows (the link to the online teaching will be sent to the participants):

14.10.2022 14:45-17:15

11.11.2022 11:40-13:10

2.12.2022 11:40-14:10

6.1.2023 11:40-13:10

Literatura
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (07.07.2021)

Ivor Grattan-Guiness (ed.) (1994): Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences, Routledge, London
John Fauvel and Jeremy Gray (1987): The History of Mathematics - A Reader, Macmillan,  London
Jean Dieudonné (1987): Mathematics - The Music of Reason, Springer, Berlin
Morris Kline (1972): Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, Oxford UP, New York
Dirk J. Struik (1969): A Source Book in Mathematics, 1200-1800, Harvard UP, Cambridge MA
Carl Benjamin Boyer (1968): A History of Mathematics, John Wiley, New York

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (09.07.2021)

The first historical mathematical texts.

Egypt - notation of numbers, arithmetic operations, some computational problems, geometry: areas of planar figures.

Mesopotamia - cuneiform symbols of numbers, approximate methods of arithmetic calculations, tabulation of arithmetic operations, quadratic equations.

Mathematics in Ancient Greece. Pythagorean teachings of even and odd.

Irrationalities and Eudox's theory of quantities.

Classical geometric problems (trisection of the angle, quadrature of a circle and doubling of a cube).

The axiomatic system of Euclids Elements.

Proof of Pythagorean Theorem.

Criticism of the axiom about parallel lines.

Zenon's aporia.

Eudox's exhaustive method.

Archimedes quadrature of the parabola segment.

Mathematics of China, India, their character and influence on Arabic written mathematical texts.

European familiarization with the results of oriental mathematics.

The first independent results of European mathematics.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (11.07.2021)

Keen interest in mathematics and the knowledge of at least secondary school mathematics.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (11.07.2021)

An essay on the topic assigned by the lecturer.

Studijní opory
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (11.07.2021)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7866

Online teaching in MS Teams.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK