Classic works of mathematics education - OENMM2117Z
Anglický název: Classic works of mathematics education
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ano / 15
Kompetence: critical thinking, 4EU+ Flagship 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: distanční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (11.07.2021)
The aim of the course is to get the students acquainted with some of the classical works in mathematics education. The course has the form of a seminar, where students will read and discuss selected passages from the works of George Polya, Imre Lakatos and Hans Freudenthal.
Deskriptory - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (02.09.2022)

The lessons will be organised as follows (the link to the online teaching will be sent to the participants):

14. 10. 2022 11:40-14:10

12. 11. 2022 13:45-17:00

2. 12. 2022 14:45-16:15

16. 12. 2022 11:40-14:10

7. 1. 2023 10:45-13:15

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (06.07.2021)

Freudenthal, H. (1972): Mathematics as an Educational Task, Springer.

Klein, F. (1908): Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint.

Lakatos, I. (1972): Proofs and Refutations. Cambridge University Press.

Polya, G. Mathematical Discovery: On Understanding, Learning, and Teaching Problem Solving.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (09.07.2021)

We will begin with the book of George Polya: Mathematical Discovery, On Understanding, Learning, and Teaching Problem Solving and we will discuss the concept of heuristics. Second will be the book of Imre Lakatos(1972): Proofs and Refutations and we will focus on creating concepts and definitions. As a third work we will discuss Hans Freudenthal (1972): Mathematics as an Educational Task, in terms of the relationship between mathematics and the real world. Finally, we will return to the past of didactics of mathematics to the book of Felix Klein (1908): Elementary Mathematics from Advanced Standpoint.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (11.07.2021)

Keen interest in mathematics and its teaching and the knowledge of at least secondary school mathematics.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (11.07.2021)

A seminar work on the topic assigned by the lecturer and its presentation during the seminar.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (11.07.2021)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7867

Online teaching in MS Teams.