PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didactics of Music Education I - OENHH2171Z
Anglický název: Didactics of Music Education I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OINH4H012A
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (13.09.2021)
Basic music psychological categories. Psychology of musical abilities and skills. Psychological foundations of musical activities. Motivation for musical activities. Diagnostics of music. Standardized tests of music. Rating method, anamnestic questionnaire, semantic differential in music diagnostics. Musical development of a child and its regularities. Students create their own collective examinations of the musicality of pupils of various age categories, create scales for assessing the state of musical abilities and skills, and design anamnestic questionnaires. They will get acquainted with the methodology of developing individual musical abilities and skills - emphasis will be placed on the development of musical hearing, musical imagination and memory, rhythmic, tonal and harmonic feeling. Pupil differentiation, work with musically lagging and gifted pupils.
Literatura -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (13.09.2021)

Wallersted, C. Didactic Challenges in the Learning of Music-Listening Skills. Available on: https://www.researchgate.net/publication/226607683_Didactic_Challenges_in_the_Learning_of_Music-Listening_Skills.

Richter, Ch. Kraemer, O., Yob, I. Herzig, M.  The Didactic Interpretation of Music. Philosophy of Music Education Review Vol. 4, No. 1 (Spring, 1996), pp. 33-49 (17 pages)

Published By: Indiana University Press.Available on: https://www.jstor.org/stable/40327105.  

Dyndahl, P., Ellefsen, L.W. Music didactics and multifacted field of cultural didactic studies. Available on: https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/134330/Dyndahl_Music%20didactics.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK